Regulované vs. tržní nájemné

Tagy:  nájem, nájemné, bydlení, byty, nemovitosti

Regulované vs. tržní nájemné

Téma regulovaného a tržního nájemného je předmětem politických diskusí již několik let, zrovna jako příčinou nejednoho sousedského sporu.

Regulované nájemné

Stát si stále ještě ponechává jisté poslední slovo v určování cen některých komodit a služeb. Má tak právo zasahovat do cen nezbytných statků, mezi ně patří například právě nájemné. Až do konce roku 2001 byly tak ceny nájemného upravovány na centrální úrovni prostřednictvím vyhlášky. Tento postup však byl ústavním soudem zrušen, v platnost vešel nový zákon.

Jednostranné zvyšování nájemného

Pro období do konce roku 2010 situaci částečně upravuje Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb. Ten dává možnost na základě dohody jednostranně** nájemné zvýšit**. Obě strany ale musí souhlasit a zvýšení se musí pohybovat v zákonem stanoveném rámci.

Postup jednostranného zvyšování nájemného se nemůže uplatnit u všech nájemních bytů, dotýká se zhruba pouhé jedné pětiny.

Tržní nájemné

Tržní nájemné, neboli nájemné, jehož výše byla určena tržně, nabývá na významu a stává se pomalu cílem zákonodárců. Výše nájemného je tedy odvislá od vzájemné dohody mezi pronajímatelem a nájemcem. V jeho výši se odráží stav nabídky a poptávky, má na ni vliv pochopitelně třeba lokalizace bytu.

Tržní a regulované nájemné půl na půl v domě

Často se stává, že v jednom domě či dokonce na jednom patře spolu vedle sebe fungují byty s regulovaným a tržním nájemným. K tomu dochází proto, že regulované nájemné se týká smluv uzavřených již před změnami. Nově vzniklé smlouvy už využívají tržních cen.

Taková skutečnost může pochopitelně přinášet velké nepříjemnost, pokud jedna strana ví, že ta druhá platí podstatně méně za stejný, ne-li lepší byt. Tímto může vznikat podhoubí více či méně skrytých sousedských sporů.

Proč je to třeba řešit?

Situaci související s nájemným je nutno řešit. Argumenty mají obě strany, tedy příznivci tržního i regulovaného nájemného, ovšem pro tržní nájemné hovoří mnohem jasněji. Hlavním problémem dnešní doby je nedostatek bytů pro mladé lidi včetně rodin. Byty na trhu jsou často malé a pro fungování rodiny nedostačující. Naopak starší lidé bydlící už často osamoceně mají nájemní smlouvy na byty, které jsou pro ně zbytečně velké. Vzniká tedy situace, kdy jsou tyto pro rodiny vhodné byty zablokovány. Právě toto by pak tržní nájemné řešilo.

Dalším problémem spojeným s regulovaným nájemným je například nedostatek prostředků na opravy a modernizaci domů a bytů. Ty pak často doslova chátrají, ztrácejí na hodnotě a ohrožují obyvatele.

Článek Regulované vs. tržní nájemné byl publikován 4. července 2010 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...