Příspěvek na bydlení 2011

Tagy:  SSP, Státní sociální podpora, příspěvek, příspěvek na bydlení, podpora rodin, náklady na bydlení

Příspěvek na bydlení 2011

Stát nabízí celou řadu příspěvků napomáhajících k důstojnému životnímu standardu. Příspěvek na bydlení je jedním z nich.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení slouží rodinám či jednotlivcům, kteří nemají dostatečně vysoké příjmy, k částečnému krytí výdajů na bydlení.

Zjišťování nároku na získání příspěvku

Každý občan, který žádá o příspěvek na bydlení, musí dostatečným způsobem prokázat, že má na něj skutečně nárok. Dochází tak k jakémusi testování rodinných příjmů a posuzování situace, a to za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Kdo konkrétně má nárok na příspěvek?

O příspěvek na bydlení může požádat pouze ten, kdo je prokazatelně vlastníkem či nájemcem bytu. Také musí být v tomto bytě přihlášen k trvalému pobytu. Další významnou podmínkou je podíl výdajů na bydlení na celkových příjmech. Zde platí, že nárok může vzniknout až tehdy, přesahují-li náklady na bydlení 30 procent příjmů, pro Prahu je hranice stanovena na 35 procent. Nutné je také vzít v potaz, že náklady na bydlení musí být nižší než tzv. normativní náklady. Jednoduše řečeno, bydlení musí být odpovídající poměrům, nejedná se o příspěvky na luxusní bydlení, ale na důstojnou životní úroveň.

Výpočet příjmů

Výše příjmů, která je rozhodná pro přiznání příspěvku na bydlení, se vypočítává jako součet všech příjmů rodiny. Mezi příjmy patří i rodičovský příspěvek či příspěvek na dítě. Příjmy se sledují za předchozí kalendářní čtvrtletí.

Náklady na bydlení

Také položka nákladů na bydlení sestává z několika částí. V případě nájemních bytů je to nájemné a další náklady související s užíváním bytu, u bytů družstevních a bytů v osobním vlastnictví jsou to pak srovnatelné náklady, jejichž přesnou definici nalezneme v zákoně o SSP. K těmto nákladům se pak samozřejmě připočítávají další běžné náklady, jako je vodné, stočné, náklady na energie, odpady či vytápění.

Výše nákladů se určuje na základě průměrných zaplacených nákladů v předchozím kalendářním čtvrtletí.

Normativní náklady na bydlení

Před zažádáním o příspěvek na bydlení je také třeba zjistit konkrétní výši normativních nákladů. K jejímu určení slouží tabulky, vydávané vždy na příslušné období, v tomto případě na kalendářní rok 2011. Tabulky jsou celkem dvě, jedna určená pro obyvatele nájemních bytů, druhá pro obyvatele družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví. Výše normativních nákladů se odvíjí od počtu osob žijících v domácnosti a od velikosti obce, ve které se byt nachází.

Žádost o příspěvek

Žádost o příspěvek sestává z několika formulářů, které jsou pohodlně stažitelné z webu. Všechny potřebné dokumenty se pak odnášejí buď na úřad práce, či na samostatné kontaktní místo Státní sociální podpory.

Článek Příspěvek na bydlení 2011 byl publikován 6. února 2011 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...