Příspěvek na péči 2011

Tagy:  péče, příspěvek na péči, příspěvky, závislost, zdravotní stav, sociální pracovník

Příspěvek na péči 2011

Příspěvek na péči je dalším v řadě mezi nástroji státu k zajištění důstojné životní úrovně občanů.

Příspěvek na péči a jeho charakteristika

Příspěvek na péči je určen těm občanům, kteří jsou závislí na pomoci další osoby. Jedná se o pomoc při vykonávání běžné každodenní péče o vlastní osobu a v otázce soběstačnosti. Tato potřeba pomoci vzniká především jako následek nepříznivého zdravotního stavu jedince.

Mezi úkoly denní péče o vlastní osobu patří především úkony související s příjímáním stravy, schopností se obléknout pohybovat, rozhodně sem patří také osobní hygiena. V oblasti soběstačnosti pak nalezneme zejména takové úkony, které souvisejí se zcela běžným chodem domácnosti, jako je schopnost vyprat či provést úklid, rozhodně sem ale také patří schopnost uvařit si, nakládat s osobními předměty, zacházet s penězi, stejně jako komunikovat

Čtyři stupně závislosti

Stupeň závislosti na další osobě se posuzuje individuálně. Existují celkem čtyři stupně na škále závislosti, přičemž na jednom konci nalezneme mírnou závislost, na opačném konci naopak úplnou závislost.

Komu je příspěvek určen?

Příspěvek na péči je vždy určen pouze osobě závislé, nikoli osobě, která se o tuto osobu stará. Osoba, která je tedy závislá na péči jiné osoby, žádá o příspěvek. V případě nezletilých toto zajišťuje zákonný zástupce. Jestli-že je na základě rozhodnutí státního orgánu nezletilá osoba svěřena do péče jiné osoby, o příspěvek žádá tato osoba. V případě jakékoli nestandardní situace související s péčí o nezletilé je lepší vše konzultovat přímo.

Výše příspěvku na péči

Výše příspěvku na péči se odvíjí jednak od stupně závislosti, také zde hraje roli věk závislé osoby. Jiná výše příspěvku je přiznávána osobám nezletilým.

Výše příspěvku v roce 2011

V roce 2011 byla výrazně snížena výše příspěvku v prvním stupni závislosti u dospělých osob.

Konkrétní výše měsíčního příspěvku pro nezletilé osoby

  1. Stupeň závislosti – 3000 Kč
  2. Stupeň závislosti – 5000 Kč
  3. Stupeň závislosti – 9000 Kč
  4. Stupeň závislosti – 12000 Kč

Výše měsíčního příspěvku u osob ve věku nad 18 let

  1. Stupeň závislosti – 800 Kč
  2. Stupeň závislosti – 4000 Kč
  3. Stupeň závislosti – 8000 Kč
  4. Stupeň závislosti – 12000 Kč

Zažádání o příspěvek

Kromě dokumentů souvisí s přiznáním příspěvku na péči také tzv. sociální šetření, které má za úkol zjistit míru závislosti a získat informace o prostředí, ve kterém závislá osoba žije. Následuje rovněž posouzení situace posudkovým lékařem, který si může vyžádat další vyšetření od jiných specialistů.

Článek Příspěvek na péči 2011 byl publikován 8. února 2011 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...