Směnky mohou být i výhodné

Tagy:  směnka, cenný papír, dluh, rubopis, indosament, neplacení, zajištění dluhu

Směnky mohou být i výhodné

Směnky by téměř každý „strčil do šuplíku“. Jejich popularita je pravděpodobně už dávno pryč. Přesto se však občas vyplatí na směnku vzpomenout a zapřemýšlet, zda by nevyřešila naše problémy.

Základní informace o směnce

Směnka je cenný papír, který zaručuje, že dlužník zaplatí ve stanovené lhůtě stanovenou částku. Je to písemný doklad o příslušném dluhu. To, co je u směnky důležité, je že je tzv. akcesorickým cenným papírem. To znamená, že se neváže ke splnění nějakého určitého závazku, na základě kterého až bude placeno. Směnka stojí sama o sobě a zaplacení dlužné částky nelze nijak podmínit. Tato skutečnost může velmi usnadnit spory vzniklé z neplacení směnky, jelikož se neřeší otázka, zda je vůbec dlužník povinen platit.

Směnka musí mít své náležitosti

Jediným bodem, který může ohrozit nárok věřitele na požadovanou částku, je nedodržení potřebných náležitostí směnky. Bez nich je totiž směnka neplatná a dlužník platit skutečně nemusí. Tyto náležitosti stanovuje zákon. Patří mezi ně:

označení listiny slovem „směnka“ bezpodmínečný příkaz či slib zaplatit za směnku určitou částku jméno dlužníka jméno toho, komu má být placeno splatnost směnky – volíme ze čtyř možností – na viděnou, určitý čas po viděné, určitý čas po datu vystavení směnky či v určitý den místo placení datum a místo vystavení směnky podpis výstavce, případně ještě dlužníka, není-li toutéž osobou

Výhody směnek

Jedna z výhod směnky byla popsána v předchozích odstavcích. Další výhodou je skutečnost, že se jedná o cenný papír, který je převoditelný. Díky tomu můžeme směnku převádět na další osoby. Ze směnky se tak stává platební nástroj. Směnkou můžeme zaplatit stejně jako hotovostí, pouze s tím musí druhá strana souhlasit. Pokud se rozhodneme směnkou platit, musíme ji na nového majitele převést pomocí tzv. rubopisu, který se také nazývá indosament, převod směnky pak indosace.

Indosace nám umožní odprodání směnky subjektu, který bude ochoten za ni zaplatit a vymáhat u dlužníka dlužnou částku.

U směnky mlže být výhodné také to, že není třeba sepisovat žádnou smlouvu, která by zaručila věřiteli, že skutečně bude placeno. Smlouvy nejsou zcela jednoduchým úkolem a jsou hůře vymahatelné v případě řešení sporu z neplacení.

Článek Směnky mohou být i výhodné byl publikován 25. ledna 2010 v 00.00 v rubrice Půjčky. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (2).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...