Externí financování podnikání

Tagy:  úvěr, financování, kapitál, zdroje, směnka, eskontní úvěr, konkokorent, factoring, forfaiting, lombardní úvěr, obchodní úvěr

Externí financování podnikání

Pustit se do vlastního podnikání není často zrovna hračkou, stejně jako řešení nedostatku kapitálu po letech úspěšného obchodu. Řešením je často získání externího zdroje financování. Podívejte se, jaké základní zdroje jsou k dispozici a kde se mohou skrývat komplikace.

Externí zdroje, jedna z možností

Financování podnikání** z externích zdrojů** je jednou ze dvou možností. Pro mnohé je to jediná šance, jak podnik rozjet, jiní toho využívají z dobře prověřených důvodů. Využití externích zdrojů má totiž i své výhody, jako je například daňový štít.

Základní typy externího financování

Možností, jak financovat podnikání, je celá řada. Pro přehlednost a lepší práci s nimi se dělí do alespoň tří skupin – na zdroje krátkodobé, dlouhodobé a alternativní. Podobných dělení dle jiných kriterií bychom našli více.

Krátkodobými zdroji jsou především úvěry, a to jak obchodní, tak bankovní, spadají sem také třeba zálohy od odběratelů. Dlouhodobými pak jsou jednak úvěry, také ale třeba projektové financování či vydání akcií u větších společností.

Alternativními zdroji je myšlen především fortfaiting a factoring, tedy směnečné operace, také ale třeba leasing nebo u nás dosud ne příliš rozšířený rizikový kapitál.

Míra zadlužení

S externím financováním souvisí také zadluženost podniku. Dle různých modelů je pro společnosti dokonce efektivní externích zdrojů financování využívat. Obecně lze říci, že u výrobních společností by míra zadlužení měla být menší než u společností figurujících třeba na finančním trhu.

Zadlužení se stává problémem v okamžiku, kdy snižuje bonitu podniku a pro podnik se stává dražší nebo nemožné získat další dodatečné zdroje.

Další možné problémy

Externí zdroje s sebou nesou také některá negativa. Zadluženost s nimi jde přirozeně ruku v ruce, je třeba ale myslet také na úroky z nich plynoucí. Ne zcela optimální je také rozšiřování okruhu věřitelů, ti pak ztrácejí na jistotě, a s nimi nakonec i podnik sám.

Rozvojový a rizikový kapitál

Rozvojový a rizikový kapitál je pojem, který u nás zatím příliš „nefrčí“. To je ale velká škoda. Je totiž velkou šancí jak pro malé tak pro velké firmy. Funguje asi tak, že velká, úspěšná firma vyčlení jistý objem prostředků, které je ochotna investovat do rozbíhajících se projektů. Pochopitelně si vybírá, do jakých projektů investuje, je to ale šance pro majitele životaschopných nápadů.

Článek Externí financování podnikání byl publikován 3. června 2010 v 23.00 v rubrice Investice. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...