Krátkodobé financování v podnikání

Tagy:  úvěr, financování, kapitál, zdroje, směnka, eskontní úvěr, konkokorent, factoring, forfaiting, lombardní úvěr, obchodní úvěr

Krátkodobé financování v podnikání

Začínající i zkušený podnikatel musí alespoň čas od času přemýšlet nad tím, jak překoná krátkodobý nedostatek kapitálu. Hledá tak možnosti krátkodobého financování své činnosti. Na dalších řádkách jsou shrnuty jednotlivé základní typy krátkodobého financování.

Kontokorentní úvěr

Kontokorentní úvěr je pravděpodobně nejčastěji používaným zdrojem krátkodobého kapitálu. Banka nám kontokorent zřídí k našemu stávajícímu účtu nebo si můžeme založit účet nový. Domluvíme si určitou výši kontokorentu, tedy částku, kterou můžeme čerpat „do mínusu“. Tento typ úvěru bývá poměrně drahý a banka může stanovit různé podmínky. Někdy platíme pouze za skutečně vyčerpanou částku, jindy zaplatíme i v případě nečerpání pouze za to, že nám banka prostředky dala k dispozici.

Obchodní úvěr

Obchodní úvěr není ničím neobvyklým. V podstatě se jedná o jakoukoliv situaci, kdy byla vystavena faktura a odběratel platí po dodání zboží či služby. Mnozí však tuto skutečnost nevnímají jako poskytnutí úvěru.

Směnky na dva způsoby

Směnky se čas od času ještě objeví. Jejich výhody či nevýhody nejsou předmětem tohoto článku, ale byl by hřích použití směnky nezařadit mezi možnosti financování.

Směnka je totiž cenný papír, který se neváže na konkrétní plnění a lze ji jednoduše převádět na nového majitele. Můžeme ji tak prakticky okamžitě, co ji dostaneme, odprodat. Je tedy možnost s ní normálně zaplatit dodavateli. Další možností je využití služeb banky a nechat si otevřít eskontní úvěr. Banka v tomto případě přijme směnku, na základě toho nám otevře účet, kam nám převede částku odpovídající hodnotě směnky sníženou o poplatek bance, tzv. diskont. V okamžiku splatnosti bude tak dlužník plnit bance.

Odprodej pohledávek

Pohledávky můžeme okamžitě zpeněžit i jinými způsoby. Dle našich možností a typu pohledávky můžeme využít služeb factoringových a forfaitingových společností. Často se však jedná o finančně náročné operace.

Lombardní úvěr

Lombardní úvěr je mezi podnikateli málo známým typem úvěru. Jedná se o úvěr, kdy dlužník ručí za svůj závazek nějakým majetkem, který dá bance do zástavy. Obvykle se jedná o movité či nemovité věci vyšší hodnoty. Mezi ně patří například umělecká díla, starožitnosti, drahé kovy či cenné papíry.

Zlaté pravidlo

Každý podnikatel by měl ctít jedno pravidlo – krátkodobé zdroje kapitálu musí sloužit k financování krátkodobých činností. V opačném případě se podnikatel může velmi snadno dostat do potíží s likviditou.

Článek Krátkodobé financování v podnikání byl publikován 17. ledna 2010 v 21.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...