Co je dobré vědět o půjčce na směnku?

Tagy:  směnka, věřitel, dlužník, půjčka, ručitel

Co je dobré vědět o půjčce na směnku?

Co je to směnka?

Směnka představuje doklad, který potvrzuje finanční závazek dlužníka vůči věřiteli. Dále potvrzuje slib dlužníka uhradit finanční částku věřiteli. Podle zákona je směnka, splňující všechny formální předpoklady, důkazem o vzniklém finančním závazku.
U směnky je proto nutné všímat si hlavně data splatnosti a výše částky, kterou je třeba uhradit. Proto je neuvážené podepisovat směnku před obdržením peněz nebo při změně částky, protože plný závazek (bez ohledu na to, zda dlužník peníze od věřitele dostal nebo byla částka vyšší) nese vždy dlužník.

Jaká je splatnost směnky?

Splatností směnky se rozumí podmínky, za kterých má věřitel právo vyžadovat vyrovnání dluhu. V současné době jsou čtyři možné typy: směnka na viděnou (splatná ihned po předložení), směnka na určitý čas po viděné (stanovení lhůty po předložení do které je nutné směnku splatit), na určitý čas po době vystavení směnky (například na dobu tří let), na určitý den (například 1. 1. 2015).
Na směnce může být dále uvedeno i místo, kde má dojít k vyrovnání závazku, pokud ale není stanoveno jinak, jedná se o trvalé bydliště dlužníka.

Je možné směnku i splácet?

Směnku je možné upravit na postupné splácení dlužné částky, ale je nutné přesně ve směnce vyznačit datum a částku, která bude splácena. Každá splátka je pak potvrzena podpisem věřitele. Je ale dobré mít na paměti, že není povinností věřitele poskytnout dlužníkovi možnosti splátek.

Co jste možná nevěděli..

Směnka je cenným papírem, a proto s ní může věřitel volně obchodovat. Tím se samozřejmě údaje na směnce nemění. Dále také není povinností věřitele přijmout i předčasné splacení směnky.
Na směnce je možné také uvést tzv. avalistu, tedy ručitele, na kterém může věřitel vymáhat splacení směnky v případě, že dlužník směnku neuhradil.
Ve chvíli uhrazení směnky dojde k potvrzení přímo věřitelem na směnce. Následně bývá často zničena (například spálena).

Co je tedy dobré mít na paměti?

Především nikdy nepodepisovat směnku před obdržením finanční částky a vždy se před podpisem ujistit, zda víte kdy a kde je nutné směnku splatit. Zároveň si zkontrolujte, že je finanční obnos správný. Pokud máte možnost směnku splácet, vždy se ujistěte, že jsou termíny splátek věřitelem do směnky vepsány.

Článek Co je dobré vědět o půjčce na směnku? byl publikován 28. října 2011 v 00.00 v rubrice Půjčky. Autorem článku je Barbora Keprdová. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...