Oddlužení. O co se jedná?

Tagy:  oddlužení, dluhy

Oddlužení. O co se jedná?

Můžete si myslet, že jste „za vodou“, co se týče financí. Ale věřte, že každému z nás se může stát, že si bude muset vzít úvěr. Potom se jednoduše můžete dostat do problémů se splácením dluhů. Nezodpovědnost, špatný přístup nebo sankce za neuhrazené závazky jsou častými případy pro vstup do začarovaného kruhu, ze kterého se velmi špatně vystupuje.

Institut oddlužení

Pokud se do takové situace dostanete, ať už jakkoliv, může vám pomoci oddlužení. Nejdříve se ovšem ujistěte, zda je institut oddlužení to nejvhodnější řešení pro vaši situaci. Institut oddlužení nabízí opětovné zapojení do ekonomického života, zastavení úroky z prodlení, dluh je možné splácet po dobu 5 let, lze uhradit jen 30 % z celkových dluhů a po ukončení oddlužení je dlužník osvobozen od placení zbylých dluhů.

Oddlužení je vhodným řešením pro ty, kteří se do úpadku dostali kvůli dluhům z běžné činnosti (např. provoz domácnosti). Ale lze tak řešit i dluhy, které vznikly v podnikání. Insolvenční zákon ale zakazuje využít oddlužení právnickým osobám – podnikatelům. Fyzické osoby se oddlužit můžou, ať jsou podnikatelé nebo ne. K oddlužení ovšem může dojít pouze za určitých předpokladů, tedy jestliže:

  • souhlasí věřitel, o jehož pohledávku se jedná
  • je to pohledávka zajištěného věřitele
  • je to pohledávka věřitele, která zůstala neuspokojená po zrušení konkurzu atd.

Jak podat návrh na oddlužení?

Návrh na povolení oddlužení musí podat dlužník současně s insolvenčním návrhem. Jestliže věřitel dlužníka předběhne a podá insolvenční návrh, potom má dlužník 30 dní na reakci – podání návrhu na povolení oddlužení. Návrh je potřeba podat na předepsaném formuláři, který zveřejňuje Ministerstvo spravedlnosti. Je nutné, aby návrh obsahoval:

  • označení dlužníka (osoby oprávněné jednat za něj)
  • údaje o očekávaných příjmech dlužníka na následujících 5 let
  • údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky
  • návrh způsobu oddlužení

Úvodní fotka: Paul Townsend/flickr.com

Článek Oddlužení. O co se jedná? byl publikován 17. srpna 2015 v 00.00 v rubrice Ostatní a Půjčky. Autorem článku je Nikol Havlatová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...