Výpověď ze strany zaměstnavatele – pravdy a mýty

Tagy:  zákoník práce, výpověď, pracovní poměr, zaměstnání, zaměstnavatel

Výpověď ze strany zaměstnavatele – pravdy a mýty

Krize zaměstnavatelům ve skutečnosti často velmi nahrává. Mnoho z nich ji zneužívá k vyhrožování zaměstnancům. Jiní k tomu krizi ani nepotřebují a straší zaměstnance tím, že je vyhodí na hodinu. Samozřejmě, dát okamžitou výpověď zaměstnanci není ale vůbec tak snadné.

Zákoník práce, vaše Bible

Problematiku rozvázání pracovního poměru, tedy i výpovědi, řeší zákoník práce, konkrétně pak od paragrafu č. 52. Poměrně dobře vymezuje, za jakých podmínek může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď. Vymezuje tedy pevné mantinely, které zaměstnavatel nesmí překročit a dává zaměstnanci relativní „pevnou půdu pod nohama“.

Zákoník práce je v této oblasti poměrně značně konkrétní, jasně tedy vymezuje práva a povinnosti obou stran. Pro každého zaměstnance je cenným zdrojem informací a velkou pomocí v těžkém okamžiku.

Výpověď na hodinu

Výhružky výpovědí na hodinu mají prakticky nulovou oporu v zákoně. Podmínky pro rozvázání pracovního poměru tímto způsobem jsou naprosto jasně vymezeny a jsou pouze dva přijatelné důvody. Tuto výpověď může dát v případě, že byl zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin minimálně na 1 rok odnětí svobody nepodmíněně, nebo pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním na nejméně 6 měsíců nepodmíněně. Druhým důvodem může být porušení povinností plynoucích z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, navíc obzvlášť hrubým způsobem. Ani při splnění těchto podmínek ji však nemůže dát zaměstnankyni na mateřské dovolené či rodičovské dovolené (platí i pro zaměstnance) či těhotné zaměstnankyni.

Zaměstnavatel musí dát výpověď písemně a dostatečně odůvodnit svůj postup. Jinak je výpověď neplatná. Také má povinnost projednat věc s odborovou organizací.

Klasická výpověď

Výpověď může dát zaměstnavatel pouze z určitých důvodů, jak je vyjmenovává zákon. Jedná se například o přemístění či zrušení zaměstnavatele nebo nesplnění předpokladů pro výkon práce stanovených právními předpisy. V některých případech však musí nejdříve zaměstnance vyzvat, aby situaci napravil.

Výpověď a odstupné

V mnoha případech má zaměstnanec, který dostává výpověď, nárok na odstupné. Za jakých podmínek a na jak vysoké odstupné má nárok, pak řeší rovněž zákoník práce.

V případě, že dal zaměstnavatel zaměstnanci neplatnou výpověď, může mít zaměstnanec nárok na náhradu ušlého výdělku.

Článek Výpověď ze strany zaměstnavatele – pravdy a mýty byl publikován 17. května 2011 v 00.00 v rubrice Zaměstnání. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...