Jak na výpověď smlouvy u zákonného pojištění?

Tagy:  výpověď z pojistné smlouvy, výpověď smlouvy vzor, změna pojišťovny

Jak na výpověď smlouvy u zákonného pojištění?

Že je povinné ručení alias pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla dané a předepsané zákonem je jasné. Toto pojištění musí mít každé vozidlo, kterému byla přidělena registrační značka, technický průkaz a je využíváno na veřejných komunikacích. Jak je to ale se změnou pojistitele?

Ukončit povinné ručení, tedy dát výpověď z pojistné smlouvy pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla samozřejmě lze, stejně jako je možno přejít k jinému pojistiteli. Má to však svá pravidla, která určuje zákon a pojistná smlouva.

Ať už výpověď řešíte kvůli vysokému pojistnému, nebo třeba z důvodu, že chcete změnu pojišťovny, či je příčina jakákoli jiná, vždy je nutno to učinit písemnou formou, jinak tento krok nenabude platnosti.

Inspirace vzorem výpovědi

Nevíte, jak výpověď z pojistné smlouvy správně formulovat? Inspirujte se vzory výpovědí smlouvy, které jsou dnes k mání online na internetu ke stažení v hojném počtu.

Jaké jsou možnosti ukončení pojistné smlouvy u zákonného pojištění?

  • Výpověď dohodou
  • Vypovězení smlouvy ke konci pojistného období
  • Také do dvou měsíců od uzavření smlouvy
  • Nebo do tří měsíců od pojistné události
  • Rovněž z důvodů změny vlastníka
  • Z důvodu vyřazení vozu z evidence
  • Anebo z důvodu změny výše pojistného

Výpověď dohodou

Jednou z cest, jak zrušit pojistnou smlouvu mimo konec pojistného období je dohoda s pojišťovnou. Ovšem berte v potaz, že na to pojistitel přistupuje jen velmi nerad.

Vypovězení smlouvy ke konci pojistného období

Pojistné období zákonně smluvního pojištění činí většinou jeden rok s automatickým obnovením. Pokud chcete pojistnou smlouvu vypovědět, lze to učinit písemně minimálně šest týdnů před koncem pojistného období.

Výpověď do dvou měsíců od uzavření smlouvy

Uzavřete li povinné ručení a z nějakého důvodu se vám nelíbí a rozmyslíte si je, můžete je do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy bez jakéhokoli udání důvodu a vysvětlování vypovědět.

Do tří měsíců od pojistné události

Pojistná událost je situace, kterou by si mnohý řidič určitě raději odpustil. A pokud máte pocit, že se s vámi pojistitel nevyrovnal skrz pojistné plnění správně a dostatečně, lze s ním pojistnou smlouvu do tří měsíců od data pojistné události vypovědět.

Výpověď z důvodů změny vlastníka

Jestliže vůz prodáte, či převedete na někoho jiného, tak smlouva o povinném ručení končí k datu prodeje či převodu. Je však nutno pojistiteli zaslat kopii smlouvy o prodeji, převodu a k tomu přiložit vaši písemnou výpověď.

Z důvodu vyřazení vozu z evidence

Při dočasném anebo trvalém vyřazení vozidla z evidence zašlete pojišťovně písemnou výpověď a k ní přiložte dokument o dočasném či trvalém vyřazení vašeho vozidla z evidence. Tím pojištění k datu vyřazení končí.

Výpověď z důvodu změny výše pojistného

A vypovědět pojistnou smlouvu máte možnost i v případě, že se vám nelíbí navýšená a změněná částka pojistného. Učinit tak ale musíte do jednoho měsíce od oznámení změny částky pojistitelem.

Poslední, ale krajní možností je zánik pojistného, a to v případě, že jste v prodlení s platbou pojistného. Ovšem není to adekvátní řešení, jelikož vás nezbavuje povinnosti zaplacení dlužného pojistného včetně sankcí za zpoždění.

Zdroj foto: Pixabay.com

Článek Jak na výpověď smlouvy u zákonného pojištění? byl publikován 1. května 2018 v 23.00 v rubrice PR články. Autorem článku je Pavla Jelínková. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...