Koučování v práci má přínos pro zaměstnavatele i zaměstnance

Tagy:  koučování, koučink, vedení lidí, práce s lidmi, lidské zdroje, HR, manager

Koučování v práci má přínos pro zaměstnavatele i zaměstnance

Kouč či koučování, to jsou přesně pojmy, se kterými se setkáváme na každém rohu. Je však dobré umět rozlišit, co je skutečné koučování a co je pouhé využívání popularity termínu. Pokud se totiž dostaneme ke skutečnému koučování, budeme možná mile překvapeni jeho mocí.

Co je koučování?

Koučování či koučink je slovo, které označuje nový přístup k vedení a řízení lidí. Jedná se tedy o metodu používanou v oblasti práce s lidskými zdroji. Koučink se začal systémově využívat ve Spojených státech někdy v 70. letech. V podstatě navazoval na koučink využívaný při trénování sportovců, kdy se jednalo o soustavnou přípravu pod vedením mistrů jednak v oboru, také ale v oblasti práce s lidmi.

V čem koučování spočívá?

V dnešní době je celá řada více či méně revolučních přístupů k práci s lidskými zdroji. Koučink ve své podstatě není žádnou výraznou novinkou. Vychází z toho, že pracovníci jsou zásadním faktorem v podnikání a proto je třeba s nimi náležitě zacházet. Je třeba vést, motivovat je, pomáhat jim se rozvíjet. Na cestě je pak v případě koučování provází jejich kouč.

Koučování má řadu zásad. Koučovaný pracovník si praxí osvojuje řadu nových návyků či dovedností, formuje se. Konkrétně koučování pomáhá například k posílení sebedůvěry nebo třeba, získání schopnosti dívat se na věci z různých pohledů.

Na jakém principu funguje?

Veškeré změny jsou způsobovány ne přímým učením ze strany kouče, ale vedením koučovaného k tomu, aby se učil sám. Pracovník tak v prvé řadě poznává sám sebe, buduje si se sebou vztah, učí se sebemotivaci, sebedůvěře, učí se pracovat sám se sebou. To má pak posléze vliv i na jeho vztah k okolí.

Vliv koučinku

Vliv dobře prováděného koučinku je ohromný, promítá se do profesního i osobního života koučovaného. Zaměstnavatel tak může ocenit třeba vyšší motivovanost zaměstnance, zájem o práci a výsledky, zodpovědnost, lepší řešení problémů či efektivnější komunikaci. Zaměstnanec pak pocítí větší spokojenost v práci, pocit vyváženosti mezi pracovním a osobním životem.

Není kouč jako kouč

Aby někdo mohl skutečně koučovat, musí být dostatečně vyzrálý a také splňovat řadu dalších předpokladů, osobnostních i profesních. Koučovat tedy může skutečně jen profesionál, případně osoba, která má přirozeně k této roli blízko. Ve všech ostatních případech buď působení nepřináší kýžené výsledky, nebo působí spíše negativně.

Článek Koučování v práci má přínos pro zaměstnavatele i zaměstnance byl publikován 4. července 2011 v 00.00 v rubrice Zaměstnání. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...