Zvýšení DPH v souvislostech

Tagy:  daně, DPH, zdražování, daň z přidané hodnoty, reformy

Zvýšení DPH v souvislostech

Zvyšování DPH se stalo v posledních týdnech žhavým tématem politiků a hlavně pak občanů. Často je však k tomuto tématu přistupováno poměrně jednostranně. DPH a jeho zvyšování je však problematikou hodnou širšího pohledu.

DPH jako daň ze spotřeby

DPH sice není spotřební daní, rozhodně je ale daní ze spotřeby. Když něco koupíme (spotřebujeme), odvádíme státu z tohoto výrobku či služby daň. Tuto daň platíme společně s výrobkem, státu ji však za nás odvádějí jiné subjekty. U daní obecně platí jisté principy optimalizace daňové zátěže. V případě DPH je jedinou cestou k optimalizaci snížení spotřeby. To připadá v úvahu například u luxusního zboží či předmětů, které nejsou nutné k důstojnému životnímu standardu. Jelikož však většina obyvatelstva kupuje pouze běžné potraviny a spotřební zboží, není zde prostor pro optimalizaci. Vysoké dani se tedy nemá šanci vyhnout, výsledkem bude další pokles životní úrovně.

Zákony ekonomie platí i u DPH

Jeden ze základních makroekonomických zákonů mluví jasně – zvyšování daně je efektivní jen do jistého momentu. Pokud se však zvyšuje dál, vyšší daňová zátěž do rozpočtu více peněz nepřinese, ba naopak. To platí i zde. Sice běžný občan nemá šanci snížit daň, zato má možnost otočit se k nákupům zcela zády. Pokud totiž DPH překročí jistou mez, občan přestane nakupovat ve své vlasti a raději se vypraví na velké nákupy do zahraničí. I výlet do 150 kilometrů vzdáleného zahraničního obchodu se vyplatí, o to spíše, když se nakoupí třeba hned pro tři rodiny. Nejenže se tedy nevybere daň, hlavně se ale peníze odvezou za hranice. Občané tak budou podporovat zahraniční ekonomiku, v té domácí budou peníze chybět. Tímto se roztáčí nezaměstnanost a všechny další problémy.

DPH zdraží všechno

Byť podnikatelé mají možnost odpočtů DPH, ve finále to situaci nepomůže. Díky vyššímu DPH se budou navyšovat ceny na všech mezičláncích. Výsledkem není jen zdražení o rozdíl mezi starou a novou sazbou, navíc se na zdražení podepíše právě i nárůst nákladů u všech, kterým zboží prošlo rukama.

Neefektivita a daně

Každý dobrý hospodář ví, že nejlépe si se svým majetkem naloží sám. Také existuje další tendence, a to k tomu, že s cizím majetkem není třeba nějak šetrně zacházet, obzvlášť pokud pro správce neplyne nějaký užitek z efektivního obhospodařovávání. Přesně tyto principy se objevují i v oblasti daní. Daně, v tomto případě DPH, je vybráno a vloženo do rukou tomu, kdo tyto peníze vlastní prací nevydělal. Navíc hrozí, že se stoupajícím objemem prostředků hospodárnost rovněž klesá. Vybrání vyšších daní tedy nemusí být cestou k řešení problémů, mnohem účinnější je prověření stávajícího systému a hospodárnější využití prostředků, které jsou v současné době k dispozici.

Článek Zvýšení DPH v souvislostech byl publikován 3. dubna 2011 v 00.00 v rubrice Daně. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...