Kontrolní hlášení. Koho se týká?

Tagy:  kontrolní hlášení, dph

Kontrolní hlášení. Koho se týká?

Jste plátci DPH? Potom nezapomeňte, že vám od nového roku vznikla nová povinnost. Od 1. 1. 2016 máte povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. Jde o nahrazení původního samostatného výpisu z evidence pro účely DPH.

Co je kontrolní hlášení?

Nemyslete si, že kontrolní hlášení nahrazuje daňové přiznání. Toto hlášení vychází z evidence pro účely daně z přidané hodnoty. Údaje, které jsou v hlášení uváděny jsou stejné jako údaje, které byly vykazovány ve výpisu z evidence pro účely DPH. Proto je povinnost podání tohoto výpisu zrušena.

Kdo kontrolní hlášení podává a kdo ne?

Povinnost podat kontrolní hlášení souvisí se vznikem níže uvedených skutečností:

uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v ČR přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v ČR ve zvláštním režimu pro investiční zlato

Kdo není povinen podávat kontrolní hlášení:

  • osoba, které není plátcem DPH
  • identifikovaná osoba
  • plátce, který neuskutečnil ani nepřijal za dané období žádné plnění
  • plátce, který uskutečnil jen osvobozená plnění od daně bez nároku na odpočet

Kdy se kontrolní hlášení podává?

U právnických osob je sledovaným obdobím kalendářní měsíc. U fyzických se sledované období řídí podle zdaňovacího období pro účely daňového přiznání k DPH. PO podává kontrolní hlášení za kalendářní měsíc, a to konkrétně do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. FO podává hlášení ve lhůtě, která je určená pro podání daňového přiznání (tedy měsíčně nebo čtvrtletně).

Kontrolní hlášení se podává za období, ve kterém plátce:

  • přiznává daň na výstupu
  • uskutečnil zdanitelné plnění v režimu přenesení daň. povinnosti
  • uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu
  • uskutečnil plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato.

Kontrolní hlášení je možné podat jen elektronicky na elektronickou adresu podatelny správce daně. Jestliže plátce kontrolní hlášení nepodá včas, hrozí mu pokuta.

Úvodní obrázek: Dennis Skley/flickr.com

Článek Kontrolní hlášení. Koho se týká? byl publikován 18. dubna 2016 v 00.00 v rubrice Novinky. Autorem článku je Nikol Havlatová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...