Faktura jako daňový doklad – co na ní nesmí chybět?

Tagy:  daně, DPH, daňový doklad, paragon, faktura

Faktura jako daňový doklad – co na ní nesmí chybět?

I běžný „smrtelník“ se v životě setkává s daňovými doklady. Většinou se jimi ale nemusí příliš trápit. V jiné situaci je však podnikatel, který by měl o daňovým dokladech a především jejich náležitostech dobře vědět.

Daňový doklad

Daňový doklad je doklad splňující podmínky stanovené v § 26–35 Zákona o DPH. Jedná se tedy o dokument, který povinně vystavuje plátce DPH. Obvykle se jedná o faktury či účtenky, zde se setkáváme i s pojmem paragon. Účtenky jsou zpravidla vystavovány ihned. Obecně musí být daňový doklad vystaven do 15 dnů ode dne uskutečněného zdanitelného plnění či ode dne přijetí úplaty za toto plnění. Doklad se vystavuje i v případě, že se jedná o plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně pro osobu povinnou k dani nebo právnickou osobu, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání.

Typy daňových dokladů

V praxi rozeznáváme tři typy daňových dokladů, a to daňový doklad, zjednodušený daňový doklad a souhrnný daňový doklad.

Faktura jako běžný daňový doklad

Faktura je dokument, který plní hned několik funkcí. Pro podnikatele je asi nejdůležitější to, že je v podstatě účtem za dodané zboží či služby, zajišťuje tedy jeho příjmy. Jsou však na ni kladeny další podmínky, a to především ze strany zákonů. Je totiž ošetřena obchodním zákoníkem, zákonem o účetnictví, především pak ale zákonem o DPH.

Běžný daňový doklad musí obsahovat identifikační údaje o poskytovateli zdanitelného plnění , tj. obchodní firma, sídlo či místo podnikání odpovídající zdanitelnému plnění, DIČ. Stejným způsobem se identifikuje příjemce zdanitelného plnění. Dále pořadové číslo dokladu, předmět a rozsah zdanitelného plnění, datum jeho uskutečnění či přijetí platby za toho plnění podle toho, co nastalo dříve, datum vystavení dokladu. Dále je třeba uvést základ DPH, jednotkovou cenu bez DPH, případně slevu, vyčíslení DPH a informaci o sazbě, případně o osvobození.

Zjednodušený daňový doklad

Zjednodušený daňový doklad lze vystavovat při platbě v hotovosti, kartou či šekem. Lze ho vystavit také pouze v případě, že výše zdanitelného plnění nepřekračuje 10 000 korun. Tento typ dokladu obsahuje prakticky totéž co běžný daňový doklad, ovšem neuvádí se identifikační údaje příjemce zdanitelného plnění. Co se týče ceny, uvádí se celková cena včetně DPH a informace o sazbě, případně osvobození.

Článek Faktura jako daňový doklad – co na ní nesmí chybět? byl publikován 25. listopadu 2010 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...