Dědictví – jak probíhá dědické řízení?

Tagy:  dědictví, dědic, dědění, občanský zákoník, závěť, potomci

Dědictví – jak probíhá dědické řízení?

Dědictví je často synonymem ke splněnému snu. Skutečnost ale nemusí být zdaleka tak růžová a může přinést víc starostí, než by se čekalo. K dědictví totiž vede cesta jen přes dědické řízení.

Zákon a dědictví

Dědictví a celá problematika s tím související se upravena občanským zákoníkem (40/1964 Sb.), v části VII. věnované dědění. Část má šest hlav, ve kterých upravuje nabytí dědictví, dědění ze zákona, dědění ze závěti, správce dědictví, potvrzení dědictví a vypořádání dědiců a nakonec ochranu oprávněného dědice.

Zahájení dědického řízení

Dědické řízení je zahájeno soudem příslušným k bydlišti zůstavitele, tedy osoby, jejíž majetek se stal předmětem dědictví. Zahájeno je na základě informace o smrti přijaté z matriky. Soud vybírá pro dědické řízení soudního komisaře. Tím je notář, který má být v případu nezávislý, z tohoto důvodu ho volí soud a ne pozůstalí.

Průběh řízení

Prvním krokem v případu notáře je nahlédnutí do registru závětí. Ověřuje se tedy, na základě čeho se bude dědit, zda na základě závěti či ze zákona. V tomto okamžiku přijde na řadu zjišťování pozůstalých, soupis majetku, pohledávek i závazků. Majetek je třeba ocenit, s případem souvisí i příprava dalších administrativních podkladů. Co se týče ocenění, používají se standardní postupy, to znamená, že některý majetek, třeba jako nemovitosti podléhají ocenění znalcem. V okamžiku dělení majetku mezi dědice je dána přednost vzájemné dohodě mezi nimi. Na toho vytvořené podklady pak notář předává soudu, který vydává konečné rozhodnutí.

Velikost dědictví

U dědictví ze zákona zákon stanoví jednotlivé dědické podíly. Potomci a manžel/partner stojí v první skupině a všichni dědí stejným dílem. Pokud nedědí děti, dědí jejich potomci. V dalších třech skupinách nalezneme další osoby, které mají na dědictví právo v případě, že neproběhlo dědění ve skupině předchozí. Pokud se dědí ze závěti, nezletilí potomci musí dědit alespoň tolik, kolik říká zákon, zletilí pak minimálně polovinu. Pokud tomu tak není, je závět neplatná.

Odmítnutí dědictví

Dědic má právo na odmítnutí dědictví. Vždy ale platí, že ho musí kompletně přijmout, nebo odmítnout. V případě závazků ho tedy přijímá včetně nich, pokud odmítá, odmítá dědictví celé, nelze odmítnout jen závazky. Jednou odmítnuté dědictví již nelze získat zpět, je třeba si to dobře rozmyslet.

Článek Dědictví – jak probíhá dědické řízení? byl publikován 7. března 2011 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...