Česká daňová správa - co vše zahrnuje?

Tagy:  česká daňová správa, daně, finanční úřady

Česká daňová správa - co vše zahrnuje?

Česká daňová správa v ČR

Česká daňová správa je v České Republice tvořena třístupňovou soustavou finančních orgánů ministerstva financí – generální finanční ředitelství, finanční ředitelství a finanční úřady. Legislativní rámec je obsažen v zákoně č.531/1990 sb.o územních finančních orgánech. Hlavní těžiště práce daňové správy spočívá správě daní, a to daní:
Daň z příjmu fyzické osoby
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty (zde je zpracování i v kompetenci celní správy)
Daň silniční
Daň z nemovistosti
Daň z převodu nemovitosti
Daň dědická
Daň darovací

Generální finanční ředitelství

V čele generálního finančního ředitelství stojí generální ředitel (kterého jmenuje ministr financí). V současnosti je generálním ředitelem Ing. Jan Knížek. Celé ředitelství je pak rozděleno na 4 sekce: řízení správy daní, metodiky a výkony daní, informatika, ekonomika a komunikace. Mezi další aktivity patří například přezkoumávání hospodaření krajů, hlavního města Prahy nebo obcí, podílí se také na sjednávání mezinárodních smluv a zajišťuje úkoly vyplývající pro Českou Republiku z mezinárodních smluv a členství v nadnárodních organizacích. Nedílnou součástí činnosti ředitelství je také řízení o přestupcích a jiných deliktech v rámci své působnosti. Finanční ředitelství vykonávají svou funkci v daných obvodech a za správnost řízení odpovídá ředitel jmenovaný generálním ředitelem daňové správy. V kompetenci finančního ředitelství je řízení finančních úřadů, provádění finanční kontroly nebo vykonávání cenové kontroly a ukládání pokut. V současnosti je v České republice sedm finančních ředitelství: v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni a Ústí nad Labem.

Finanční úřady

Finanční úřady vykonávají správu daní, kontrolu povinností stanovených zákonem o účetnictví, ukládají pokuty a odstraňují protiprávní stavy nebo dohlížejí nad loteriemi. V čele finančního úřadu stojí ředitel finančního úřadu, kterému je přímo nadřízeno finanční ředitelství. Finanční úřady také mají pevně stanoveny úřední dny, které vyplývají z usnesení vlády z roku 1995 – vždy v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin (pokud úřední den nepřipadá na den pracovního klidu).

Článek Česká daňová správa - co vše zahrnuje? byl publikován 26. prosince 2011 v 00.00 v rubrice Daně. Autorem článku je Barbora Keprdová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...