Soudní poplatky v kostce

Tagy:  soudy, soudní poplatky, dědické řízení, kolky, kolkové známky, poplatky

Soudní poplatky v kostce

Soudní poplatky jako pojem nejsou pro nikoho ničím novým. Jejich přesná výše, úkony, za které se odvádějí, či osoba, která je k jejich placení povinná, už však tak všeobecně známé nejsou.

Soudní poplatky a jejich definice

Soudní poplatky už jsou v našich končinách známy po desetiletí. Jejich poslední úpravou je však až zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Tento zákon kompletně vymezuje všechny související pojmy a upravuje problematiku soudních poplatků.

Pokud bychom soudní poplatek chtěli definovat, pravděpodobně bychom ho definovali jako poplatek za úkon prováděný soudem či soudní řízení.

Poplatník soudních poplatků

Osoba, která je povinna k uhrazení soudního poplatku, je rovněž definována zákonem, a to konkrétně v paragrafu 2. Obvykle se jedná o navrhovatele či žalujícího.

Výše soudních poplatků

Jednotlivé úkony jsou zpoplatňovány rozdílně. Přesné částky jsou k nalezení v příloze zákona, v Sazebníku poplatků. Pokud se jedná o soudní řízení, poplatek se stanovuje nejčastěji z hodnoty předmětu řízení. Je tedy určen procentem. Často se také setkáváme s konkrétně stanovenou výši poplatků za jednotlivé úkony. Maximální výše poplatku je limitována 1.000.000 korun.

Placení soudních poplatků

Soudní poplatek je splatný do 3 dnů od právní moci rozhodnutí, na jehož základě povinnost platit poplatek vznikla. V případě, že je třeba doplatit doplatek, platí rovněž třídenní lhůta.

Poplatky se platí v podstatě dvojím způsobem. U poplatků ve výši do 5000 korun je možné použití kolkových známek. Jejich hodnota se pohybuje od jedné koruny až o tisícovku. V ostatních případech se provádí úhrada soudních poplatků převodem z bankovního účtu.

Osvobození od soudních poplatků

V některém případě existuje možnost osvobození od placení poplatků za soudní řízení či úkony. Přesné vymezení těchto případů nalezneme v zákoně v paragrafu 11. Jedná se například o dědické řízení v prvním stupni, výmaz společnosti či podnikatele z obchodního rejstříku nebo třeba řízení související s vyživovací povinností. Osvobozeny jsou také konkrétní osoby, kterých se týká soudní úkon či řízení.

Diskuse ohledně soudních poplatků

Soudní poplatky a jejich současná tendence ke zvyšování vyvolávají řadu diskusí. V prvé řadě by měly poplatky sloužit k lepšímu financování a především rychlejší práci soudů. Především rychlost se jeví jako klíčová v otázce státních soudů, výše poplatků většinu občanů již tolik netrápí.

Článek Soudní poplatky v kostce byl publikován 4. února 2011 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...