Formulář na daňové přiznání – jak ho vyplnit?

Tagy:  daně, daňové přiznání, podnikání, finanční úřad, daňová povinnost

Formulář na daňové přiznání – jak ho vyplnit?

Blíží se opět období podávání daňových přiznání, pro mnohé tak vyvstává zcela nový úkol – vyplnit přiznání správně a včas a odevzdat ho příslušnému úřadu.

Formuláře daňového přiznání

Jednotný formulář daňového přiznání můžeme získat dvěma cestami, a to přímo v papírové podobě na finančním úřadě, nebo si ho můžeme stáhnout z internetu a vytisknout. Daňové přiznání sestává z formuláře a příloh.

Co se uvádí do daňového přiznání

Daňové přiznání je dokumentem, který zachycuje daňovou povinnost za daný rok. Mimo identifikačních údajů se tam tak zaznamenává vše, co má souvislost s příjmy podléhajícími dani. Zaznamenávají se tam příjmy plynoucí z tuzemských i zahraničních zdrojů, nepatří tam příjmy osvobozené od daně či příjmy již zdaněné.

Nejsnazší cesta k vyplněnému daňovému přiznání

Málokdo má asi rád formuláře, a tak jistě chutí využije výdobytků moderní techniky a použije k jeho vyplnění připravené formuláře v elektronické podobě. Jejich ohromnou výhodou, mimo fakt, že nikdy nebudeme muset škrtat či přepisovat, je jejich interaktivní zpracování. Mnoho z nich je totiž vytvořeno tak, aby dovolovalo využití automatických výpočtů, kontrol či nápověd. To velmi usnadní práci a pomůže od stresu, který často při vyplňování daňového přiznání vzniká.

Postup vyplňování daňového přiznání

Každý začíná vyplňovat daňové přiznání z jiného konce. To je na každém, měl by si najít postup, který mu vyhovuje. Na první stránce nalezneme kolonky pro vyplnění informací o daném přiznání, uvádí se zde také osobní údaje, včetně daňového identifikačního čísla. U osob nepodnikajících je toto číslo sestaveno na základě rodného čísla, a to jako CZ1234567890, přičemž 1234567890 př­edstavuje rodné číslo bez lomítka. Na straně 2 se pak zachycují zdanitelné příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků, sražené zálohy na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období. Další stránka je pak věnována údajům o manželce, manželovi a dětech. Dále zde najdeme dodatečnou daňovou povinnost a údaje o placení daně. Přílohy přiznání pak uvádějí dílčí základy daně, případně výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí.

Odevzdání daňového přiznání

Krajní termín pro odevzdání daňového přiznání je stanoven na 31. březen. V případě, že otázku daňového přiznání řeší daňový poradce, termín se posunuje na 30. červen. Přiznání se podává za předchozí rok.

Článek Formulář na daňové přiznání – jak ho vyplnit? byl publikován 27. ledna 2011 v 00.00 v rubrice Daně. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...