Dvojí zdanění a smlouvy tomu zamezující v kostce

Tagy:  daně, daňový rezident, daňové přiznání, práce v zahraničí, bilaterální smlouvy, daň z příjmu

Dvojí zdanění a smlouvy tomu zamezující v kostce

Daně samy o sobě jsou nepříjemnou zátěží. Pokud se však něco daní hned dvakrát, je to více než k vzteku. S tímto problémem se setkávají například lidé pracující kratší dobu v zahraničí.

Co je dvojí zdanění?

Dvojí zdanění nastává tehdy, daní-li se stejný příjem (majetek) dvakrát. K tomuto danění může dojít vnitrostátně, nebo mezinárodně.

Vnitrostátní dvojí zdanění

Nejtypičtějším příkladem vnitrostátního dvojího zdanění je zdanění zisku společnosti a následné zdanění dividend, které jsou z toho zisku vypláceny.

Mezinárodní dvojí zdanění

Vyjet za prací do zahraničí s sebou nepřináší jen radosti, zejména pokud se dotkneme oblasti daní, můžeme mít také hlavu plnou starostí. Může se totiž zdát, že bude třeba příjem zdanit jednak v zemi, kde pracovník přechodně pracuje, tak i v zemi, kde pracovník trvale žije. V rámci Evropy i většiny zemí, kam se můžeme vydat pracovat, je však tato problematika upravena smluvně.

Bilaterální smlouvy o dvojím zdanění

Dvojímu zdanění je zamezováno bilaterálními smlouvami. Ani v rámci Evropské unie neexistuje jednotná úprava, vše probíhá v rámci dvojstranných dohod mezi jednotlivými členskými státy.

V oblasti daní jsou však stále důležité české zákony, konkrétně zákon o dani z příjmu, kde je problematika příjmů ze zahraničí také upravena.

Daňová rezidentura

Pro lidi pracující v zahraničí je rozhodující, kde jsou tzv. daňovými rezidenty. Nejpoužívanějším vodítkem je v tomto případě doba, po kterou se zdržujeme na území České republiky a v zahraničí. Daňovými rezidenty jsme tam, kde jsme se zdržovali alespoň 183 dní v daném roce. V tomto státě budou daně započteny a zde se budou příjmy danit. Podává se zde tedy daňové přiznání. Problematika daňové rezidentury je dále upravena právě bilaterálními smlouvami, které uvádějí další kritéria k určení daňového domicilu.

Daň zaplacená z jednom státě, daňové přiznání ve státě druhém

Pokud vyjedeme jen na pár měsíců do zahraničí, jistě nás tam nemine placení daně. Tímto se tedy náš příjem stává automaticky zdaněným. V Česku ale pak budeme podávat daňové přiznání, kde bychom tento příjem měli uvést. Aby se právě zamezilo dvojímu zdanění, zohledňuje se již zaplacená daň prostřednictvím zápočtu, ještě častěji však vynětí. Nejčastěji to funguje tak, že se daňová povinnost snižuje o již zaplacenou daň.

Článek Dvojí zdanění a smlouvy tomu zamezující v kostce byl publikován 26. června 2011 v 00.00 v rubrice Daně. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...