Výpočet čisté mzdy 2011

Tagy:  daň, daň z příjmu, mzda, výplata, plat, čistá mzda, hrubá mzda, odvody, pojistné

Výpočet čisté mzdy 2011

Čistou mzdu nám vypočítají bezbolestně v práci, tak proč se jejím výpočtem zabývat? Důvodů, proč ano, může být celá řada. Minimálně je dobré mít přehled o svých odměnách.

Výpočty čisté mzdy a věčné změny

Výpočet čisté mzdy je obvykle každý rok trochu odlišný. Zpravidla se nemění samotný postup, změnil se významněji pouze s přestupem na superhrubou mzdu. Mění se ale čísla, se kterými se při výpočtu operuje, respektive sazby daně a pojistného.

Důležité pojmy

Při výpočtu čisté mzdy se setkáme s řadou pojmů, které musíme znát. Hrubá mzda je mzda, která sestává ze základní mzdy, tedy ohodnocení zaměstnance plus náhrady a další ohodnocení zaměstnance. Druhým významným pojmem je superhrubá mzda, která je ryze českou specialitou. Ta slouží k výpočtu výše daňové povinnosti zaměstnance vůči státu. Sestává z hrubé mzdy a zákonných odvodů zaměstnavatele. Jsou to tedy v podstatě přímé náklady na zaměstnance.

Postup výpočtu čisté mzdy

Postup výpočtu čisté mzdy je po zavedení superhrubé mzdy stále stejný. V jednotlivých letech se odlišuje pouze výše zdanění a procento odváděné v podobě pojistného.

Nejlepší je začít s výpočtem pojistného hrazeného zaměstnancem. Zaměstnanec odvádí 6,5 a 4,5, celkem tedy 11 procent (za rok 2011) na pojištění z vyměřovacího základu, který obvykle odpovídá hrubé mzdě. Pro výpočet čisté mzdy dále potřebujeme stanovit mzdu superhrubou. Tu spočítáme jako hrubou mzdu plus zákonné odvody zaměstnavatele, tedy pojistné na zdravotní pojištění, sociální pojištění a státní politiku zaměstnanosti. Z této superhrubé mzdy vypočítáme výši zálohy na daň. Záloha na daň může být snížena ještě o slevy na dani. Zde může dojít také k nároku na daňový bonus v případě, že daňová povinnost bude nižší než sleva na vyživované děti.

V posledním kroku se vrátíme opět k hrubé mzdě, od které odečítáme pojistné hrazené zaměstnancem a zálohy na daň snížené o slevy.

Sazby pro rok 2011

Sazba pro rok 2011 pro výpočet zákonných odvodů zaměstnavatele je 35 procent. Výše daně je stejně jako v minulém roce stanovena na 15 procent, pojistné odváděné zaměstnancem je pak rovno 11 procentům.

Využití kalkulaček

Pro výpočet čisté mzdy, zejména v období změn, je dobré využít některé z mnoha mzdových kalkulaček dostupných na internetu.

Zákonná úprava

Pokud máme jakékoliv pochyby, obrátit se můžeme na zákon o dani z příjmu, kde nalezneme všechny potřebné informace.

Článek Výpočet čisté mzdy 2011 byl publikován 1. července 2011 v 00.00 v rubrice Daně. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...