Výše nemocenské v roce 2018

Tagy:  nemocenská 2018, výše nemocenské 2018, výpočet nemocenské 2018

Výše nemocenské v roce 2018

Dle novely zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, provedené zákonem č. 259/2017 Sb. dojde ke zvýšení nemocenského u dlouhodobě nemocných zaměstnanců a OSVČ, kteří si platí pojištění.

Jaká bude výše nemocenské

Prvních 14 dní pracovní neschopnosti, s výjimkou prvních 3 dnů, poskytuje náhradu mzdy zaměstnavatel. Stát vyplácí nemocenskou až od 15. dne pracovní neschopnosti, a to ve výši 60 % denního vyměřovacího základu. Od 31. kalendářního dne 66 % denního vyměřovacího základu a od 61. dne 72 % denního vyměřovacího základu.

Denní vyměřovací základ

Započitatelný příjem za jeden rok se vydělí počtem započitatelných kalendářních dnů jednoho roku a vyjde denní vyměřovací základ. Rozhodné období bývá zpravidla 12 měsíců, může to být ale i méně měsíců, kdy trval pracovní poměr před pracovní neschopností.

Redukce vyměřovacího základu

Výši redukční hranice vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, protože se každoročně valorizují.

Do částky první redukční hranice se počítá 60 %

Z částky nad první redukční hranici se počítá 66 %, což je o 6 % více oproti roku 2017

Z částky nad druhou redukční hranici se počítá 72 %, což je o 12 více oproti roku 2017

K částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží

Příklad

Zaměstnanec má 20 000 Kč měsíční mzdu. 2 týdny dostává náhradu mzdy od zaměstnavatele a od 15. dne bude dostávat náhradu mzdy od státu.

Vyměřovací základ: 12 * 20 000 = 240 000 Kč

Denní vyměřovací základ: 240 000 / 365 = 658 Kč

Redukce z 1. redukční hranice: 90 % z 658 = 592 Kč

Nemocenská od 15. do 30 dne: (60 % z 592) * 16 = 5 696 Kč

Na kalkulačce si můžete vypočítat nemocenskou v roce 2018 podle výše vlastního příjmu.

Výše nemocenské se v posledních letech mění poměrně často. Od roku 2010 došlo sice k negativním změnám, z jednotné sazby 69 % došlo k poklesu na 60 % z důvodů škrtů tehdejší vlády. Ale to se nyní v lepší obrátilo.

Článek Výše nemocenské v roce 2018 byl publikován 5. prosince 2017 v 08.00 v rubrice Zaměstnání. Autorem článku je Karolína Arnoštová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...