Cenné papíry v kostce

Tagy:  cenné papíry, akcie, opce, dluhopisy, směnky, burza obchodování, investice

Cenné papíry v kostce

Cenné papíry, to je pojem, který zajímá už i malé děti, hned jak ho někde zaslechnou. Paradoxně se ale mnoho z nich ani za spoustu let nedozví, co vlastně cenné papíry jsou. Získají pak obvykle pocit, že se cenné papíry objevují pouze ve světě milionářů. Opak však může být pravdou.

Definice cenného papíru

Cenný papír je listina, dnes ale již mnohem častěji záznam nahrazující listinu. Cenný papír představuje určitý nárok držitele vůči emitentovi, tedy osobě, která cenný papír vydala. Tato listina či záznam na jedné straně přináší emitentovi finanční prostředky, na druhé straně příjemci cenného papíru zaručuje obvykle určitou odměnu. Těchto cenných papírů je celá řada a s mnohými se běžně setkáváme, aniž bychom si toho byli vědomi.

Nejčastější druhy cenných papírů

Zcela nejčastěji používaným cenným papírem je bankovka. Ano, bankovka je ve své postatě také cenný papír. V době svého vzniku to bylo zcela evidentní. Dalšími často vyskytujícími se cennými papíry jsou směnky, šeky, ale také dluhopisy, akcie, náložní či skladištní listy. Přesný výčet cenných papírů pak vymezuje zákon.

Dělení cenných papírů

U cenných papírů se zažila určitá klasifikace. Obvykle se dělí na listinné, tedy fyzicky existující, a zaknihované, tedy cenné papíry existující pouze v podobě záznamu. Další dělení rozlišuje cenné papíry na majitele, tedy toho, kdo je momentálně vlastní, dále se setkáváme s cennými papíry na jméno či na řad. Zde je třeba uvést jméno, v případě cenného papíru na řad lze pak převádět cenný papír tzv. rubopisem. Existuje pak ještě celá řada dalších dělení, která však již tak běžná nejsou.

Vzhled cenných papírů

Každý cenný papír musí mít jistou podobu, jinak není cenným papírem a nárok není vymahatelný. Přesné náležitosti ošetřují příslušné zákony. Obvykle se jedná o název cenného papíru. Objevují se i další důležité náležitosti, jako je nominální hodnota, údaje o emitentovi a mnohé další. Jelikož mohou být některé cenné papíry emitovány i fyzickou osobou, kupříkladu sem spadá směnka, je důležité v takovém případě získat přesné a spolehlivé informace.

Cenné papíry jako předmět obchodu

Zcela běžné je dnes obchodování s cennými papíry. Standardně probíhá zejména prostřednictvím burzy. Jedná se o vysoce organizovaný systém umožňující střet nabídky s poptávkou a uzavření obchodu. Pochopitelně se zde neobchodují soukromé cenné papíry, jako jsou směnky, ale pouze papíry připuštěné k obchodování. Dnes se hojně obchoduje s akciemi, dluhopisy, náložními listy či opcemi.

Článek Cenné papíry v kostce byl publikován 4. ledna 2011 v 00.00 v rubrice Investice. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (2).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...