Opce – v čem je tento cenný papír specifický?

Tagy:  opce, finanční deriváty, cenné papíry, investice, investování

Opce – v čem je tento cenný papír specifický?

Opce jsou dalším druhem cenných papírů. Je o něm však slyšet již méně než o akciích či dluhopisech, to však neznamená, že by opce byly méně významné. Mají totiž svá specifika, která jsou v mnoha případech rozhodující.

Co je opce?

Opce je cenný papír patřící mezi finanční deriváty. Název tohoto cenného papíru je odvozen od anglického option, což znamená volba. Toto již napovídá hodně o charakteru opcí. Jejich podstatou je totiž to, že kupující si může vybrat, zda tuto opci, tedy právo uplatní, nebo nikoli. Dle toho pak prodávající buď poskytuje plnění, nebo neposkytuje. Opce zajišťuje kupujícímu, že si bude moci k určenému datu koupit za stanovenou cenu danou komoditu. Je to tedy jakési právo na koupi v budoucnu za předem dohodnutých podmínek.

Dělení opcí

V praxi se rozlišují dva základní typy opcí – americká a evropská opce. Americká opce umožňuje realizaci obchodu, tedy uplatnění práva koupit danou komoditu, kdykoliv v průběhu života opce. Na rozdíl od toho u evropské opce lze obchod uskutečnit pouze při datu splatnosti.

Opce se samozřejmě dělí i dle jiných charakteristik. Známe také tzv. prodejní opce, tedy put opce, a kupní opce, jinak nazvané call opce. Obchodníci s opcemi se pak nacházejí ve dvou pozicích, a to jako kupující v tzv. long pozici, v short pozici pak jako prodávající.

Cena opce

Cena opce se nazývá opční prémií. Je to určitá částka placená za právo z opce plynoucí. Od výše opční prémie se také odvíjí možný zisk z opce.

Strategie při obchodování s opcemi

Při obchodování s opcemi existují čtyři základní strategie, které jsou odvozeny od druhu opce a pozice obchodníka.

Tyto základní strategie jsou následující:

  • Koupě call opce – cílem je růst ceny komodity, ziskovou se stává o překonání opční prémie, ztráta může být omezená
  • Koupě put opce – cílem je pokles ceny komodity, ziskovou se stává o překonání opční prémie, ztráta může být omezená
  • Prodej call opce – cílem je pokles ceny komodity, zisková je do výše prémie, riziko je v tomto případě neomezené
  • Prodej put opce – cílem je růst ceny komodity, zisková je do výše prémie, riziko je v tomto případě neomezené

Toto jsou pouze čtyři základní strategie pro obchodování s opcemi. V prvé řadě je však důležité mít přehled o trhu, jeho vývoji. Různé trhy, z hlediska geografického i komoditního, mají rozdílná specifika a proto je obchodování na nich rozdílné.

Článek Opce – v čem je tento cenný papír specifický? byl publikován 3. července 2011 v 00.00 v rubrice Investice. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...