Česká národní banka, slunce bankovního sektoru

Tagy:  Česká národní banka, ČNB, centrální banka, emise peněz, úroková míra, monetární politika, měnová politika, finanční trh, banka bank

Česká národní banka, slunce bankovního sektoru

Bankovní systém České republiky je systémem dvoustupňovým. Tato skutečnost určuje postavení bank. Komerční banky, tedy ty banky, se kterými běžný občan přijde do styku, jsou podřazeny centrální bance, u nás České národní bance. Česká národní banka je středem celého našeho bankovního systému.

Centrální banka České republiky

Česká národní banka je centrální bankou České republiky. Z jejího postavení plyne množství práv a povinností. Jednou větou by se dala charakterizovat jako orgán dohlížející na finanční trh v České republice, orgán činný v oblasti měnové politiky a „banka bank“ a „banka státu“.

Úkoly a funkce

Česká národní banka má celou řadu důležitých funkcí v ekonomice. I když si to řada lidí neuvědomuje, každodenní běžné fungování v ekonomice má „na svědomí“ právě Česká národní banka. Na dalších řádcích je popsána řada nejdůležitějších funkcí centrální banky.

Emise peněz, čili vydávání bankovek i mincí, má na starosti práce centrální banka. Právě tato banka zajišťuje výrobu peněz a jejich umístění v ekonomice. Stanovuje vhodné množství peněz v ekonomice, množství peněz upravuje. Také hlídá padělání peněz, zadržuje podezřelé bankovky a zavádí opatření.

Centrální banka je bankou státu. To znamená, že vede účty státních institucí a hospodaří s cennými papíry ve jménu České republiky. Je však na státu nezávislá a může a musí prosazovat nejlepší zájmy v oblasti monetární politiky.

Měnová politika je další doménou centrální banky. Svou úlohu má například v oblasti měnových kurzů, úrokových měr či inflace.

Dohled nad finančním trhem se zdá stále významnější. Česká národní banka dohlíží na všechny subjekty působící na finančním trhu, dává povolení k činnosti, kontroluje je a vyvozuje závěry ze zjištěných skutečností. Nastavuje také nové podmínky fungování finančního trhu.

Česká národní banka, autor: KirkČeská národní banka, autor: Kirk

Zdroj informací

Česká národní banka je dobrým informačním zdrojem co se týče české ekonomiky. Poskytuje jak obecné informace z teorie bankovnictví, tak konkrétní fakta a čísla. Dozvědět se tak můžeme zajímavé informace například o cílech České národní banky, o prognózách odborníků či o padělcích a jejich výskytu, statistická data z oblasti bankovnictví či informace o přijetí eura.

Článek Česká národní banka, slunce bankovního sektoru byl publikován 11. ledna 2010 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...