Trh práce z pohledu ekonoma i běžného člověka

Tagy:  trh práce, makroekonomie, mikroekonomie, nabídka práce, poptávka po práci

Trh práce z pohledu ekonoma i běžného člověka

Trh práce je trhem, kde se střetává strana nabídky práce a strana poptávky po práci. Touto problematikou se zabývá makroekonomie i mikroekonomie.

Trh práce z pohledu ekonomie

Trh práce je, stejně jako každý jiný trh, charakterizován dvěma stranami – stranou nabídky a stranou poptávky. Práce zde hraje stejnou úlohu jako kterýkoliv produkt či služba. Je předmětem směny. Práce je mimo to i výrobním faktorem společně s půdou a kapitálem.

Stranu nabídky práce tvoří lidé, kteří dávají k dispozici svoji práci za úplatu. Jsou to tedy pracovníci, kteří jsou ochotni poskytnout mimo jiné svůj čas, energii, zkušenosti a schopnosti zaměstnavateli. Stranu poptávky po práci pak tvoří zaměstnavatelé, podniky, kteří potřebují pracovníky. Tyto subjekty poptávají práci, tzn. jsou ochotni zaměstnanci zaplatit za jeho práci, jeho práci si jednoduše koupit.

Každá ze stran je ochotna při určité ceně nabízet či poptávat určité množství práce. Na trhu fungují tržní mechanismy, které zajišťují, že ke směně skutečně dojde.

Trh práce z pohledu běžného člověka

Běžný občan se na trh práce dívá z jiného pohledu. Stranu nabídky a poptávky vnímá zcela opačně, a to stranu poptávající jako uchazeče o práci, stranu nabízející spatřuje v zaměstnavatelích. Na základě tohoto principu fungují všechna místa, kde se inzerují nabídky pracovních pozic a kde jednotlivé osoby hledají vhodné pracovní nabídky.

Principy

V případě obou pojetí fungují některé totožné principy. Základním principem je princip rovnovážnosti, tzn. že se strana nabídky i poptávky musí dopracovat k jednomu závěru – zaměstnavatel a pracovník se dohodnou na konkrétní ceně, na určitém typu a množství práce. Bez tohoto principu by nikdy nedošlo ke vzniku pracovního poměru.

Další vlastností trhu práce je vliv snížení a zvýšení poptávky či nabídky na nabízené a poptávané množství práce a na cenu. Převedeno do praxe: jestliže je nabídka práce v rámci určité profese vysoká, tzn. je k dispozici velké množství pracovníků, klesne její cena a tím klesá i dosažitelný plat. Dalším případem je pokles poptávky po práci – v tomto případě je nabízející strana ochotna pracovat za nižší odměnu.

Vlastní cena na trhu práce

Každý by se měl věnovat vlastní ceně na trhu práce. Vhodné je sledovat situaci na trhu práce, dle zjištěných informací se dále vzdělávat, profilovat. Díky těmto aktivitám může mít každý na trhu práce lepší pozici, může žít klidněji. Na druhé straně podniky budou moci díky kvalitním zaměstnancům prosperovat. To celé vede ke komplexně lepší ekonomické situaci.

Článek Trh práce z pohledu ekonoma i běžného člověka byl publikován 22. listopadu 2009 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...