Burzovní indexy

Tagy:  Akciový index, Index PX, Index RM, Burzovní indexy, báze indexu

Burzovní indexy

Burzovní indexy

Burzovní index představuje indikátor, který popisuje vývoj na daném trhu (například akciovém nebo dluhopisovém). Každý cenný papír má v příslušném indexu váhu, která odpovídá podílu tržní hodnoty tohoto cenného papíru na všech cenných papírech v daném indexu. Mezi nejznámější světové akciové indexy patří: Dow Jones Industrial Average, NASDAQ 100 Index, EURONEXT 100 nebo Dow Jones EURO STOXX 50. V České republice jsou využívány Index PX a Index RM.

Metody konstrukce

V závislosti na použité metodě konstrukce, je možné indexy rozdělit na cenově vážené indexy, hodnotově vážené indexy a stejně vážené indexy. V praxi se vyskytují zejména cenově a hodnotově vážené indexy.

Cenově vážený index

Tyto indexy nezohledňují tržní kapitalizaci společností, ale vychází pouze z aktuálních cen jednotlivých akcií. Tato skutečnost znamená, že pokud budou mít akcie některé ze společností v indexu vyšší cenu, budou mít v indexu i vyšší váhu. Nejznámějším cenově váženým indexem je Dow Jones Industrial Average.

Hodnotově vážený index

V případě hodnotově váženého indexu je každá akcie vážena podle podílu své tržní kapitalizace na celkové hodnotě všech firem. Hodnotu indexu v tomto případě neovlivňuje jen změna ceny (kurzu vybrané společnosti), ale i počet emitovaných akcií. Mezi neznámější hodnotově vážené indexy patří například S&P 500, Nasdaq Composite nebo Nasdaq 100.

Stejně vážený index

Stejně vážený index je založen na principu portfolia, kde každá akcie má stejnou váhu.

Akciové indexy v ČR

Index PX

Jedná se o index Burzy cenných papírů Praha, který nahradil původní index PX 50 a PX-D. Báze indexu je tvořena emisemi 13 společností, mezi které patří například ČEZ, ERSTE GROUP BANK, KB, ZENTIVA, PHILIP MORIS nebo UNIPETROL. Aktuální informace o vývoji indexu PX je možné najít na stránkách Burzy cenných papírů Praha http://www.bcpp.cz.

Index RM

Index RM nahradil původní index PK 30. Bázi tohoto indexu tvoří v současné době deset titulů. Informace o vývoji Indexu RM jsou na webu RM-SYSTÉMU http://www.rmsystem.cz.

Světové akciové indexy

CAC 40 (Cotation Assistée en Continu)

Tento index je nejdůležitějším indexem Pařížské burzy. Tento akciový index se skládá ze 40 největších, nejvýznamnějších a nejvíce likvidních akcií kotovaných na Euronext Paris (Pařížská burza) z vybraných top 100 společností podle tržní kapitalizace a obratu.

FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange)

Akciový index FTSE 100 je nejvíce používaným indikátorem akciového trhu ve Velké Británii. Tento index je složen ze 100 společností s nejvyšší tržní kapitalizací (blue chip), které mají sídlo ve Velké Británii a jejichž akcie jsou obchodovány na London Stock Exchange (Londýnská burza).

S&P 500

Tento akciový index zahrnuje 500 společností, které zastupují hlavní průmyslová odvětví americké ekonomiky. Považuje se za jeden z nejlepších nástrojů, které měří výkonnost amerického trhu.

NASDAQ 100

Akciový index NASDAQ 100 se skládá ze 100 společností na základě tržní kapitalizace, které patří mezi ty největší nefinanční společnosti zapsané v NASDAQ akciovém trhu. Index NASDAQ 100 odráží společnosti napříč celým spektrem hlavních průmyslových odvětví.

DJIA (Dow Jones Industrial Average)

Tento index je nejznámějším akciovým indexem světa. Index byl vytvořen společností Wall Street Journal a Dow Jones & Company. Dow Jones Industrial Average je tvořen 30 americkými společnostmi, které zasahují do průmyslu, medií, financí nebo výzkumu nových technologií. Tyto společnosti pokrývají asi čtvrtinu tržní kapitalizace Newyorské burzy.

Článek Burzovní indexy byl publikován 13. dubna 2009 v 13.42 v rubrice Investice. Autorem článku je Michal Skalický. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...