Co znamenají jednotlivé certifikáty ISO?

Co znamenají jednotlivé certifikáty ISO?

International Organization for Standardization je mezinárodní organizace pro normalizaci, kterou pravděpodobně znáte pod zkratkou ISO. Organizace vznikla v únoru roku 1947 a své sídlo má v Ženevě ve Švýcarsku. V následujících řádcích vám představíme nejčastější certifikáty ISO.

ISO certifikátyISO certifikáty

ISO 9001

V první řadě často narazíte na certifikát kvality ISO 9001. Představuje jakousi záruku toho, že poskytujete kvalitní služby, respektive výrobky. Certifikát kvality se uděluje různým firmám a podnikům, přičemž požádat o něj tedy mohou společnosti bez ohledu na velikost, právní formu a obor podnikání. Podmínkou pro získání tohoto certifikátu je mít zavedený manažerský systém a nabízet vysoce kvalitní výrobky, případně služby.

ISO 14001

Setkáte se také s certifikátem ISO 14001. Pod danou zkratkou se skrývá v podstatě norma pro systém environmentálního managementu, tedy pro řízení životního prostředí v organizaci. Pro získání uvedeného certifikátu je nezbytné identifikovat veškeré environmentální dopady vašeho podnikání. Stejně tak je součástí standardu zavedení opatření pro zlepšení výkonnosti a definování cílů týkajících se životního prostředí. Zavede se environmentální politika, kontrolují se a napravují se opatření, vyhodnocuje se management a podobně.

ISO 45001

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na normu ISO 45001 definující systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Pokud tedy chcete získat tento certifikát, je nezbytné, abyste navrhli a zavedli opatření, jejichž cílem je předcházet nebezpečí. Současně nastavíte systémy ve firmě tak, aby byli zaměstnanci izolováni od potenciálního nebezpečí.

Obraťte se na společnost TSÜ. Jedná se totiž o certifikační autoritu, která nabízí certifikáty pro firmy i živnostníky. Nezáleží na tom, jestli působíte v oblasti strojírenského průmyslu, nebo vykonáváte obchodní či stavební činnost.

Článek Co znamenají jednotlivé certifikáty ISO? byl publikován 26. ledna 2021 v 21.45 v rubrice Podnikání. Autorem článku je Petra Havlíková. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...