Pro úspěšné budování kariéry dnes nestačí jen odborné znalosti. Důležitý je vysokoškolský titul

Pro úspěšné budování kariéry dnes nestačí jen odborné znalosti. Důležitý je vysokoškolský titul

V dnešní době je kladen velký důraz na vzdělávání. Soustavné studium a rozšiřování kvalifikace tak většinu z nás provází po celý život. Technologický pokrok a bouřlivý nárůst nových poznatků ve všech oborech nás nutí na sobě pracovat. Jakmile se zastavíme, přestaneme být schopni orientovat se v rozvíjejícím oboru a zaměstnavatelé o nás ztratí zájem. Proto drtivá většina z nás navštěvuje různé kurzy, někdy z vlastní iniciativy, jindy na popud firmy.

Vysokoškolský titul je pro nastartování kariéry nezbytný

Pokud toužíme po opravdu kvalitní pracovní pozici s adekvátním finančním ohodnocením, neobejdeme se bez vysokoškolského vzdělání. Procento lidí, které ho dosáhlo, neustále stoupá. Maturita už dávno není u mnoha firem dostačující ani pro většinu pracovníků na střední administrativní pozici. A chceme-li vést tým lidí, nebo dokonce stanout ve vedení společnosti, neměli bychom se spokojit ani s bakalářským vzděláním. Teprve magisterský nebo inženýrský titul nám totiž otevře dveře k těm nejzajímavějším a nejzodpovědnějším místům. Jednou z jeho získání je ovšem kvalitní diplomová práce, kterou musíme nejen sepsat, ale také úspěšně obhájit před komisí.

Nejvyšší metou vysokoškolského studia je doktorát

Doktorát je naprosto nezvratným důkazem, že jsme opravdovými odborníky ve svém oboru. Rigorózní práce, kterou je pro úspěšné završení těchto studií nezbytné vytvořit, je po odborné stránce ještě náročnější než diplomová práce. Obhájit ani jednu z nich není snadné. Na obhajobu jsme totiž vždy sami. Proto je třeba důkladně se připravit a věnovat přípravě práce dostatek péče, pozornosti a času. Mnoho z nás je ale během studia vytíženo i dalšími povinnosti. Zejména máme-li rodinu nebo jsme již zapojeni do pracovního procesu, není tvorba snadná. Naštěstí můžeme využít pomoc. Diplomová i rigorózní práce se nám bude psát snadněji, když si objednáme vyhledání a zpracování podkladů a studijních materiálů, rešerše odborné literatury, případně zpracování příloh nebo celkové naformátování tex­tu.

Potenciál úspěchu diplomové i rigorózní práce tkví v jejím obsahu. Zapomínat bychom ale neměli a ani na její vzhled

Každá vědecká práce by měla být precizně zpracována nejen po obsahové, ale také po vizuální stránce. V první řadě je třeba zajistit správné členění a formátování textu, dostatečnou přehlednost a čitelnost. Musíme správně uvést odkazy na všechny použité zdroje a v případě potřeby vysvětlivky. Dbát je třeba i na kvalitní a dobře čitelný tisk. Ten nám zajistí značkové tonery Canon. Podcenit bychom ovšem neměli ani vazbu. Vždyť diplomová nebo dokonce rigorosní práce je dokumentem, který je dokladem našich profesních kvalit. Proto je vhodné nechat ji vytisknout u opravdových profesionálů, kteří jejímu vytvoření věnují dostatek péče. A předají nám krásně vázanou knihu, jejíž vzhled odpovídá hodnotě obsahu a úsilí, které jsem jejímu vytvoření věnovali.

Článek Pro úspěšné budování kariéry dnes nestačí jen odborné znalosti. Důležitý je vysokoškolský titul byl publikován 22. září 2019 v 21.15 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Redakce. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...