Nezaplacené výživné. Jak ho vymáhat?

Tagy:  výživné, exekuce

Nezaplacené výživné. Jak ho vymáhat?

Rozvedli jste se a soud stanovil výživné. To je běžný postup. Problém ovšem může nastat v okamžiku, kdy má protistrana výživné platit. Jestliže vám bývalý manžel nebo manželka výživné na dítě neplatí stává se dlužníkem. Jak z něj tyto peníze dostat?

Podejte na dlužníka exekuční návrh

Problém s neplacením výživného musí často řešit matky s dětmi, ale potíže může samozřejmě způsobovat i matka, která neplatí. Ten, který nedostává soudem vyměřené výživné je oprávněn podat exekuční návrh k vymožení dlužného výživného. Poté byste měli připravit exekuční návrh, který můžete vytvořit sami, ale mnohdy je lepší vyhledat profesionála, který vám ho vyhotoví.

Dalším krokem je výběr exekutora. Poptejte se u známých, příbuzných a kamarádů. Hledat můžete i na internetu, kde na exekutory najdete reference. Vyberte takového exekutora, u kterého budete mít co nejvyšší šanci na vymožení dlužné částky. Mělo by se jednat o exekutora, který provádí také terénní vymáhání.

Podle exekučního řádu je zaplacení peněžité částky možné srážkami ze mzdy, prodejem nemovitosti nebo movitých věcí, přikázáním pohledávky nebo pozastavením řidičského oprávnění atd.

Možná jste se podivili nad pozastavením řidičského oprávnění, ale opravdu i tento způsob používají exekutoři k vymáhání výživného. Po dobu pozastaveného řidičského oprávnění nemůže dlužník řídit motorová vozidla, což mu může velmi znepříjemnit život. Exekuční příkaz pozastavení je zrušen exekutorem po zaplacení dlužné částky.

Neplatíte výživné? Můžete jít za katr!

Trestní zákoník říká, že ten, kdo neplní zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřit svého potomka po dobu delší než jsou 4 měsíce, může být potrestán odnětím svobody v délce až jeden rok. Neplacení výživného může být bráno jako trestný čin. Dlužník může uplatnit tzv. účinnou lítost, kdy jeho trestní odpovědnost za trestný čin zanikne. Dlužník musí ovšem splnit určité podmínky.

Úvodní obrázek: photosavvy/flic­kr.com

Článek Nezaplacené výživné. Jak ho vymáhat? byl publikován 19. října 2015 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Nikol Havlatová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...