Alimenty neboli výživné, nyní i podle tabulek

Tagy:  alimenty, výživné, děti, rozvod, tabulky

Alimenty neboli výživné, nyní i podle tabulek

Výživné neboli alimenty jsou často předmětem dohadů mezi bývalými manžely. Ne vždy však tyto spory končí úspěšně. Ze strany státu jsou tedy jisté snahy tuto situaci řešit, posledním krokem jsou tabulky s orientační výší výživného na děti.

Výživné v kostce

Výživné je upraveno v zákoně o rodině. Tento zákon zná celkem 5 druhů výživného, zdaleka se tedy nejedná pouze o výživné placené bývalé manželce/manželovi na dítě. V tomto případě hovoříme o vyživovací povinnosti rodičů k dětem, ne všichni pak vědí, že je tato povinnost vzájemná, tedy i povinnost dětí vůči rodičům. V případě nutnosti však přichází v úvahu i placení výživného mezi dalšími příbuznými. Poměrně automaticky přijímaná je povinnost zajistit péči manželovi či manželce. V České republice, pro mnohé velmi překvapivě, funguje výživová povinnost i vůči bývalému manželovi/manželce. Avšak jak si můžeme povšimnout, tato v zahraničí standardně uplatňovaná povinnost u nás v praxi nefunguje. Dalším překvapením je i existence příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce. Jedná se o ty případy, kdy žena nebyla s otcem dítěte oddána.

Výše výživného

Pokud budeme hovořit o výživném na děti, platí zde jedno základní pravidlo – životní úroveň dítěte by se neměla díky rozvodu změnit, měla by být totožná s životním standardem rodičů. To by mělo zajistit vyměřování výše alimentů na základě tabulky. Ta stanovuje, kolik procent z platu rodiče připadne na alimenty. Pro určité věkové skupiny je určeno rozmezí v procentech, v globále se jedná o 11 až 25 procent z čistého měsíčního příjmu. Tyto tabulky by měly být využívány i soudy, není ale vyloučeno, že bude ve zvláštních případech výživné stanoveno i jiným způsobem.

Boj o alimenty nekončí

Alimenty jsou často velkou komplikací pro rozvedený pár s dětmi. Vznik tabulek na jedné straně částečně uklidnil rodiče starající se o dítě, na straně druhé nadzvedl řadu platících rodičů. Mnoho žen potvrzuje, že bývalí manželé mají s navýšením alimentů problémy, řada z nich výživné neplatí vůbec. Vznik tabulek je sice krokem kupředu, ale v mnoha případech dětem dostatek prostředků nezajistí. Měly by být tedy jakýmsi nastartováním změn v této oblasti, které přinesou pořádek a snad i změní přístup rodičů k jejich vlastním dětem. I když výjimky samozřejmě existují, situace celkově uspokojující rozhodně není.

Článek Alimenty neboli výživné, nyní i podle tabulek byl publikován 3. března 2011 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...