Chybně spočítané důchody

Tagy:  důchod, ČSSZ

Články v sérii

  1. Chybně spočítané důchody
  2. Náprava chybně spočítaných důchodů
Chybně spočítané důchody

Cílem článku je seznámit čtenáře s existencí špatně spočítaných důchodů a v dalším díle s možnostmi, jak zjednat nápravu.

Pobíráte-li starobní nebo invalidní (či vdovský, vdovecký, sirotčí) důchod a jste-li spokojeni s jeho výší, možná jste dosud neuvažovali nad tím, zda pobíraná částka je v souladu s pravidly, která pro výpočet důchodu stanovuje zákon. Samozřejmě, většinou tomu tak skutečně je: České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) se většinou podaří vypočítat důchod správně. Přesto se vyskytují případy, a není jich málo, kdy ČSSZ ke správnému výsledku nedojde. S ohledem na počet prvků, které je nutno do správného výpočtu důchodu zahrnout, byste neměli být překvapení, pokud právě Váš důchod je nižší, než by mohl být při splnění požadavků zákona. Je proto dobré vědět o takové možnosti a způsobech, jak zjednat nápravu.

Zdaleka nejčastější chyby se objevují v zápočtu získaných dob pojištění. Tento úkol spočívá v rekonstrukci Vašich výdělečných aktivit (i „pasivit“, pokud je zákon připouští) od 15 let věku až do současnosti. To nejprve předpokládá, že o nich ČSSZ ví, což lze vyjádřit také tak, zda ČSSZ má zdroje, odkud se o nich může dozvědět. Právě potřebné důkazní prostředky se ČSSZ nejobvykleji nedostávají, ať už proto, že jí nebyly zaslány zaměstnavatelem, nebo proto, že jiný orgán státu ČSSZ nezpravil o stavu, který by jinak mohl být hodnocen jako náhradní doba důchodového pojištění. Vyloučit nakonec nelze ani to, že při digitalizaci archivu podkladů (jejich převodu do počítačové databáze) se některé doklady nedostaly tam, kam měly, zkrátka se ztratily. Chyby v přiznaných důchodech lze pak vysvětlit snad jedině takto: ČSSZ nemá zákonnou povinnost kontrolovat chybějící doby, o nichž nemá žádné informace, a zda by s jejich pomocí nebylo možné přiznávaný důchod navýšit. Pokud se k ČSSZ potřebné informace o dobách pojištění nedostanou nejpozději při žádosti o přiznání důchodu, pak je pravděpodobné, že Vám přizná důchod nižší.

Provede-li ČSSZ správně zápočet všech dob pojištění, v dalším postupu se již tolik chyby neobjevují. Soubor všech podmínek ze zákona, které stanoví postup určení výše důchodu, lze vyjádřit formou vzorců (algoritmů), podle kterých výpočet provede technika. Setkali jsme se však i s případy, kdy byly doby pojištění uvedeny správně a pochybení bylo v systémovém výpočtu. Výjimku si lze představit i např. ve zvláštních případech, když by se ve výpočtu použilo nepatřičného vzorce.

Všechny typy důchodů přiznávaných v ČR se počítají „obdobně” a vykazují i obdobné chyby. Rozdíly jsou spíše „výpočtové“ povahy, tzn. ve vzorcích, kterými se ze vstupních údajů provádí výpočet. Samozřejmě existují zvláštnosti, ať už tzv. fiktivní výdělky u osob pečujících dlouhodobě o někoho jiného, důchody osob pojištěných ve více státech Evropské unie či „hornické“ důchody (při práci ve dříve zvýhodněné pracovní kategorii či funkci).

Příští pondělí se můžete těšit na díl druhý: Náprava chybně spočítaných důchodů

Článek sepsal Mgr. Jan Bednář, poradenství v důchodové problematice www.duchodspravne.cz

Článek Chybně spočítané důchody byl publikován 21. května 2012 v 07.00 v rubrice PR články. Autorem článku je Mgr. Jan Bednář. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...