Důchody – starobní a invalidní důchod

Tagy:  důchod, invalidita, dávky, čssz, pojistné

Články v sérii

  1. Důchody – starobní a invalidní důchod
  2. Blíží se váš nástup do důchodu? Jak ho vyřídit?
  3. Důchod - kdy na něho máte nárok a kdy můžete odejít do předčasného?
  4. Hlídejte si odpracovaná léta
Důchody – starobní a invalidní důchod

V našich končinách známě 4 druhy důchodů, přičemž těmi nejčastějšími jsou důchod starobní a invalidní. U starobního pak rozeznáváme ještě řádný starobní důchod a předčasný starobní důchod.

Starobní důchod

Zákon o důchodovém pojištění stanovuje podmínky, za kterých je možno „odejít“ do důchodu. Občan, který je splní, má nárok na pobírání starobního důchodu.

Důchodový věk

Zákon o důchodovém pojištění vymezuje tzv. důchodový věk. V tomto věku má již příslušný občan nárok na pobírání starobního důchodu. Důchodový věk žen a mužů se odlišuje. Pro jeho výpočet je rozhodný rok narození, u žen také počet vychovaných dětí. S každým vychovaným dítětem se důchodový věk snižuje o jeden rok. Toto platí až po páté dítě v případě žen narozených před rokem 1936, u žen narozených později lze roky odečíst za méně dětí.

Počet odpracovaných let

Pro přiznání nároku na důchod je třeba odpracovat požadovaný počet let, respektive platit určitý počet let důchodové pojištění. Dle roku, kdy byl dosažen důchodový věk, se určuje potřebný počet let. Do roku 2010 včetně bylo třeba platit pojištění alespoň 25 let. Od roku 2011 do roku 2018 se bude počet let zvyšovat každoročně o jeden rok, až v roce 2019 dosáhne maxima, tedy 35 odpracovaných let. Pokud občan dosáhl důchodového věku, ale nemá potřebný počet odpracovaných let, má možnost tyto roky získat dodatečně.

Výše důchodu

Konkrétní výše důchodu je určována jako součet základní výměry a procentní výměry. Činí tak minimálně 2940 Kč měsíčně. Pro výpočet výše důchodu je nejlepší použít některou z důchodových kalkulaček.

O všech otázkách souvisejících se starobním důchodem rozhoduje ČSSZ.

Invalidní důchod

Invalidní důchod je ošetřen zákonem o důchodovém pojištění a vyhláškou č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění. Rozlišuje se plný invalidní důchod na základě invalidity 3. stupně a částečný invalidní důchod při invaliditě 1. a 2. stupně.

U každého typu invalidního důvodu se zkoumá míra poklesu výdělečné činnosti způsobená invaliditou, dále je důležité mít odpracovaný určitý počet let, respektive platit určitý počet let pojistné.

Výše invalidního důchodu

Výše invalidního důchodu je stanovena jako součet dvou částek, a to základní výměry, která činí 2170 korun měsíčně, a procentní výměry. Procentní výměra je u částečného invalidního důchodu pouhých padesát procent procentní výměry u plného invalidního důchodu.

Článek Důchody – starobní a invalidní důchod byl publikován 7. ledna 2011 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...