Jak vypočítat výši starobního důchodu

Jak vypočítat výši starobního důchodu

Starobní důchod

Starobní důchod je vyplácen osobám, které na něj mají nárok plynoucí ze zákona č.155/2005 o důchodovém pojištění. Jedná se o finanční částku, které se vyplácí osobám, které již z důvodu věku nebo nemoci nemohou pracovat. Důchod samotný se skládá ze dvou složek, a to:

  • Ze základní výměry – stanovené pevnou částku, která je stejná pro všechny druhy důchodů bez ohledu na výši výdělku nebo dobu důchodového pojištění. Tato částka je 2230 Kč.
  • Z procentní výměry – ta je pro řádný starobní důchod 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok důchodového pojištění. (nejméně se jedná o 770 Kč měsíčně).

O nároku na důchod, jeho výši a výplatě v České Republice rozhoduje Česká správa sociálního zabezpečení (výjimku tvoří ozbrojené síly a složky, které jsou řízeny orgány sociálního zabezpečení ministerstva vnitra nebo obrany).

Kdo je osobou v důchodovém věku?

Důchodovým věkem je vyjádřeno stáří osoby, od kterého má nárok na čerpání starobního důchodu, pokud plnila dobu pojištění.

Co je to doba pojištění?

Doba pojištění je nutná pro vznik nároku na starobní důchod a představuje celkovou dobu zaměstnanosti osoby, během které byla součástí důchodového pojištění. Do doby pojištění tak je započítaná celková doba zaměstnanosti, a to včetně doby mateřských, nemocenských, absolvování vojenské služby nebo dovolených. Například pro rok 2011 je pro nárok na starobní důchod požadována doba pojištění 27 let.

Jak tedy provést výpočet důchodu?

Výpočet důchodu je možné provést orientačně na internetu, kde se nachází volně přístupné důchodové kalkulačky. Údaje, které je nutné vyplnit jsou: datum narození, pohlaví (ženy i počet dětí). Kalkulačka tak vypočítá důchodový věk a datum vzniku nároku na starobní důchod. Kalkulačky ale nezohledňují změny důchodové reformy – tedy vyměřovací základ, roční vyměřovací základ, procentní výměru důchodu nebo dobu pojištění ke dni vzniku nároku na starobní důchod.

Článek Jak vypočítat výši starobního důchodu byl publikován 22. prosince 2011 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Barbora Keprdová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...