Dávky v hmotné nouzi

Tagy:  dávky v hmotné nouzi, sociální dávky

Dávky v hmotné nouzi

Dávky v hmotné nouzi

Systém opatření pro osoby v hmotné nouzi je upraven v zákoně č.111/2006 o pomoci v hmotné nouzi. Jde o moderní přístup k osobám v hmotné nouzi, který se je snaží motivovat a vést k aktivitě při hledání prostředků k uspokojení životních potřeb. Hlavní myšlenkou je to, že pracující osoba se má lépe než osoba, která nepracuje.

Kdo je osobu v hmotné nouzi?

Zákon vymezuje sedm situací spojených s nedostatečným zajištěním živin, bydlení a mimořádných událostí. Hmotná nouze je tak chápána jako stav, kdy osoba nedisponuje dostatečným příjmem (ani majetkovým či sociálním poměrem), který ji dovoluje uspokojení životních potřeb přijatelným způsobem. Dále není pravděpodobné, že by osoba dokázala svou situaci sama zlepšit například vlastní prací, prodejem majetku nebo uplatněním nároků a pohledávek.

Kdo není osobou v hmotné nouzi?

Zákon uvádí osm situací, při kterých je osobám odepřen nárok na dávky v hmotné nouzi, například: Osoby, které jsou vedeny jako uchazeči o práci, ale nabízené pracovní pozice odmítly. Osoby, které si přivodily úmyslně pracovní neschopnost a tím ztratily možnost pobírat nemocenské. Osoby, které neplní povinnosti zákonného zástupce dítěte a v minulosti jim v této souvislosti již byla udělena sankce. Osoby, které prokazatelně neprojevují tendenci k zvýšení příjmu vlastní aktivitou.

Dávka v hmotné nouzi se skládá z následujících tří příspěvků:

Příspěvek na živobytí – osobě nebo rodině na ní vzniká nárok, pokud při odečtení nákladů na bydlení z příjmu osoby/rodiny není dosaženo přiměřené částky na živobytí. Konečná částka na živobytí se pak odvíjí od výše životního minima, ale je stanovena pro každou osobu individuálně s ohledem na její možnosti a snahu. Doplatek na bydlení – je vyplácen u osob/rodin, kde nestačí příjem osob/rodiny, a to i s příspěvkem na bydlení na pokrytí nákladů na bydlení. Ve výjimečných případech je doplatek na bydlení poskytován i osobám, které nemají nárok na příspěvek na bydlení.

Mimořádná okamžitá pomoc

Je poskytována osobám, které se ocitly v neodkladných situacích, například pří živelných pohromách, nedostatku příjmu k nákupu nebo opravě, dlouhodobé potřeby související se vzděláváním dětí nebo při ohrožení sociálním vyloučením (především osoby vracející se z vězení, ukončující léčbu závislostí nebo opouštějící dětský domov či pěstounskou péči).

Článek Dávky v hmotné nouzi byl publikován 23. prosince 2011 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Barbora Keprdová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...