Životní a existenční minimum

Tagy:  životní minimum, existenční minimum, sociální dávky, doplatek na bydlení, dávky státní sociální podpory, příspěvek na bydlení

Životní a existenční minimum

S pojmy životní a existenční minimum se někteří setkávají téměř denně, jiní je v dobách krize chtějí rozklíčovat pro případy nejhorší. Všem pomáhá vyznat se v těchto pojmech zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Další informace můžeme hledat například ve zdrojích Ministerstva práce a sociálních věcí. O využití životního a existenčního minima pojednává zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Obě minima slouží jako klíč k vyplácení dávek občanům, jedná se především o dávky pomoci v hmotné nouzi a o dávky státní sociální podpory.

Životní minimum

Životní minimum je definováno jako je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní minimum nezahrnuje vůbec náklady na bydlení, ty jsou řešeny systémem státní sociální podpory, a to konkrétně příspěvky na bydlení a doplatkem na bydlení.

Výše životního minima se porovnává s čistými příjmy jednotlivce nebo skupiny společně posuzovaných osob. Mezi tyto příjmy se počítá zejména z příjem pracovní činnosti či z podnikání, z kapitálového majetku, z pronájmu, důchody, dávky nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory a jiné sociální dávky, dávky podpory v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci a výživné.

Do čistých příjmů se nezapočítává:

 • příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a jednorázové sociální dávky,
 • příjmy z prodeje nemovitostí a odstupné za uvolnění bytu použité k úhradě nákladů na uspokojení bytové potřeby,
 • náhrady škody a finančních prostředků na odstranění následků živelní pohromy,
 • peněžní pomoci obětem trestné činnosti,
 • sociální výpomoci poskytované zaměstnavatelem,
 • podpory z prostředků nadací a občanských sdružení,
 • stipendia,
 • odměny za darování krve,
 • daňový bonus,
 • příspěvek na péči (v okruhu společně posuzovaných osob),
 • ta část sociálního příplatku a příspěvku na úhradu potřeb dítěte, která náleží ze zdravotních důvodů,
 • dávky sociální péče poskytované ze zdravotních důvodů,
 • zvláštní příspěvek k důchodu pro účastníky národního boje za vznik a osvobození Československa.

Výše životního minima je od roku 2007 stanovena měsíčně na 3126 korun na jednotlivce, v případě skupiny osob pro první osobu na 2880 korun, pro všechny další 2600 korun. Výše životního minima je jiná v případě nezaopatřeného dítěte. Do 6 let věku činí 1600 korun, pro 6 až 15 let 1960 korun a pro dítě ve věku mezi 15 a 26 lety činní 2250 korun.

Existenční minimum

Existenční minimum je definováno jako je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití. Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu, u osoby plně invalidní a u osoby starší 65 let. Ani existenční minimum nezahrnuje náklady na bydlení, řešení je zde totožné jako u životního minima.

Existenční minimum je od roku 2007 stanoveno na 2020 korun za měsíc.

Článek Životní a existenční minimum byl publikován 6. prosince 2009 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...