Ready-made společnosti - založení a poskytnutí sídla

Tagy:  ready-made, založení společnosti, sídlo společnosti

Ready-made společnosti - založení a poskytnutí sídla

Co je to ready-made společnost

Ready made společnosti jsou firmy, které jsou od svého počátku určeny k dalšímu prodeji. Tato společnost již je zapsána v obchodním rejstříku a nový majitel může ihned po podpisu smlouvy a jmenování jednatelem či představenstvem jménem této firmy jednat, aniž by musel čekat na přepsání v obchodním rejstříku.

Výhody ready-made společnosti

Nespornou výhodou takovéto firmy je, že ač nezahájila svou činnost, má již splacený základní kapitál. Klient tak nemusí řešit jeho krytí a vstupuje do podnikání s „čistým štítem“. Pro ty, kteří si firmu chtějí založit sami, jsou určeny následující odstavce.

Založení společnosti

Založení společnosti není jednoduchá věc. Je nutné znát zákony a vědět, jaký typ společnosti chceme založit. Vzhledem k tomu, že nejde o snadnou záležitost, nabízejí některé společnosti v začátcích odbornou asistenci.

Existují různé typy společností, v ČR si můžete založit akciovou společnost, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení. Všechny tyto společnosti mají několik společných vlastností, které musíte při jejich zakládání znát. Každá firma vznikne až po zápisu do obchodního rejstříku, ten je povinný pro všechny společnosti. Vznik společnosti probíhá vždy ve dvou etapách. První etapou je založení společnosti a druhou její vznik jakožto právnické osoby – tím je již zmiňovaný zápis do obchodního rejstříku. Dále je k založení nutná tzv. společenská smlouva, kterou podepisují všichni zakladatelé a jejichž podpisy musí být úředně ověřeny. Pokud je zakladatelem jedna osoba, pak je společenská smlouva nahrazena zakladatelskou listinou nebo smlouvou. Jestliže se jedná o společenskou smlouvu či zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti, je nutné, aby byly zapsány formou notářského zápisu. Toto je pouze stručný postup úplného začátku při založení firny, úplný popis najdete v obchodním zákoníku, který je třeba znát.

Poskytnutí sídla

Novinkou je také poskytnutí sídla pro vaši novou společnost zprostředkova­telskou firmou, kdy vám odpadají starosti s hledáním prostor pro vaše podnikání.

Článek Ready-made společnosti - založení a poskytnutí sídla byl publikován 28. listopadu 2011 v 00.00 v rubrice PR články. Autorem článku je Barbora Keprdová. Pro diskusi slouží komentáře (2).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...