Zátěžové testy bank - jak se testuje spolehlivost Vaší banky?

Tagy:  zátěžové testy, Česká národní banka, PD, LGD, EAD, test úvěrového rizika, ekonomické krize

Zátěžové testy  bank - jak se testuje spolehlivost Vaší banky?

Co jsou to zátěžové testy bank?

Zátěžové testy bank jsou prováděny centrální bankou a slouží k testování odolnosti bank vůči ekonomickým krizím a nestabilitám na finančních trzích. V České republice je provádí Česká národní banka (dále jen ČNB), která při těchto testech vychází z alternativních makroekonomických scénářů.
Scénáře jsou připravovány podle predikčního modelu ČNB, který je doplněný o odhad vývoje některých doplňkových proměnných, které tímto modelem nejsou přímo generovány. Na základě rizik pro českou ekonomiku jsou generovány tzv. zátěžové scénáře.

Co vše zátěžové testy obsahují?

Test se provádí pro osm následujících čtvrtletí a zahrnuje základní makroekonomické proměnné, které vstupují do modelů růstu úvěrů a modelů kreditního rizika. Modely kreditního rizika slouží k predikci hlavních parametrů úvěrového rizika, zejména hodnoty pravděpodobnosti selhání pro čtyři hlavní úvěrové segmenty (nefinanční podniky, úvěr na bydlení obyvatelstvu, spotřebitelské úvěry obyvatelstvu a ostatní úvěry).
Modely růstu úvěrů se pak používají k odhadu růstu bankovních portfolií v závislosti na makroekonomickém vývoji. Slouží pro odhad vývoje rizikově vážených aktiv.
Testy jsou dynamické, tzn. že pro každou položku v aktivech, pasivech, výnosech a nákladech existuje výchozí stav, ke kterému se přičítá a odečítá dopad šoku v rámci jednoho čtvrtletí, a takto vzniklý konečný stav pak slouží jako výchozí stav pro následující čtvrtletí. Takto se postupuje u všech osmi čtvrtletí.

Co obsahuje test úvěrového rizika?

Nejvýznamnější oblastí zátěžových testů bankovního sektoru je testování úvěrového rizika, které je založeno na využití veličiny PD (pravděpodobnost selhání). Ta se využívá pro každý ze čtyř segmentů úvěrového portfolia. Druhým parametrem je ztráta při selhání (LGD), třetím pak expozice při selhání (EAD). Oba parametry (LGD, EAD) jsou nastaveny expertně.

Jak využívá zátěžových testů ČNB v praxi jednotlivých bank?

Podle chování těchto ukazatelů pak ČNB testuje jednotlivé banky. Zohledňuje se také úrokové a měnové riziko, kdy je sledována změna úrokových sazeb, která má velký vliv na chování banky. Je také aplikována změna měnového kurzu CZK/EUR, v důsledku jíž pak vzniká kurzový zisk či ztráta.
Důležitým kritériem je také riziko mezibankovní nákazy¸ kdy má banka s větším PD negativní vliv na banky, které s ní spolupracují a vzniká tak dominový efekt, kdy mají větší PD i dříve zdravé banky.

Článek Zátěžové testy bank - jak se testuje spolehlivost Vaší banky? byl publikován 26. října 2011 v 16.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Barbora Keprdová. Pro diskusi slouží komentáře (1).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...