Důchody - sirotčí, vdovecký a vdovský

Tagy:  pojistné, čssz, Česká správa sociálního zabezpečení, sirotčí důchod, vdovecký důchod, vdovský důchod

Důchody - sirotčí, vdovecký a vdovský

Dalšími důchody mimo běžně vyplácený starobní a invalidní jsou důchody pozůstalostní, tedy vdovecký, vdovský a sirotčí.

Důchod vdovecký, vdovský i sirotčí je řešen v zákoně o důchodovém pojištění.

Důchod vdovecký a vdovský

Pro pobírání vdoveckého a vdovského důchodu je třeba splnit určité podmínky. Nárok je splněn v okamžiku, jestliže manžel či manželka pozůstalého byla poživatelem starobního či invalidního důchodu, a to včetně částečného invalidního důchodu, nebo jestliže manžel/manželka dosáhl/a ke dni smrti podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní či plný invalidní důchod. Nárok na vdovecký či vdovský důchod vzniká také v případě, že byla smrt zaviněna pracovním úrazem.

Vdovecký i vdovský důchod se standardně vyplácí po dobu jednoho roku od smrti manžela/manželky. Doba jeho vyplácení pak může být prodloužena v několika případech. Nárok na delší vyplácení důchodu vzniká, pokud je pozůstalý plně invalidní, dosáhl důchodového věku nebo alespoň věku 58 let, pečuje o nezaopatřené dítě, dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupních II až IV nebo pečuje o své rodiče či rodiče zemřelého žijícího ve stejné domácnosti a rovněž závislého na péči jiné osoby ve stupni II až VI.

Vdovecký a vdovský důchod může být obnoven, a to v případě, že do pěti let od zániku původního vdoveckého nebo vdovského důchodu byla splněná některá z výše jmenovaných podmínek.

Výše vdoveckého a vdovského důchodu

Výše vdoveckého i vdovského důchodu se vypočítává jako součet dvou částek, a to základní výměry a výměry procentní. Základní výměra činí 2170 korun měsíčně v případě vdovského i vdoveckého důchodu.

Otázky ohledně vdoveckého a vdovského důchodu a jeho výše řeší Česká správa sociálního zabezpečení.

Sirotčí důchod

Nárok na pobírání sirotčího důchodu vzniká v okamžiku, kdy nezaopatřené dítě ztratí rodiče, případně osvojitele, nebo osobu, která si dítě vzala do péče, dítě na ní bylo závislé výživou a toto nemohlo být zajištěno rodiči. U osoby přebírající péči o dítě je třeba splnit podmínku nároku na starobní či invalidní důchod.

Dítě, které přišlo o oba rodiče, pobírá sirotčí důchod za oba ze zemřelých rodičů. Jestliže dojde k úmrtí pěstouna, nárok na sirotčí důchod nevzniká. V případě osvojení dítěte pak nárok na pobírání sirotčího důchodu zaniká.

Výše sirotčího důchodu

Výše sirotčího důchodu je určena jako suma základní výměry, tj. 2170 korun, a výměry procentní.

Článek Důchody - sirotčí, vdovecký a vdovský byl publikován 11. ledna 2011 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...