Eskontní úvěr

Eskontní úvěr

Eskontní úvěr

Podstata eskontního úvěru spočívá v odkupu směnky obchodní bankou před lhůtou její splatnosti. Mezi hlavní výhody eskontního úvěru patří zejména rychlé získání peněžních prostředků a poměrně nízká úroková sazba. Takto získané prostředky jsou snížené o diskont, který si kupující banka odečte od nominální hodnoty směnky. Podnikateli tak v podstatě umožňuje profinancovat část pohledávek z dodavatelsko-odběratelských vztahů.

eurobankovkyeurobankovky

Předmět eskontního úvěru

Směnka, která je předmětem odkupu, představuje nástroj placení mezi dodavatelem a odběratelem. Odběrateli (emitent) zboží, služby nebo jiného statku vyplývá ze směnky povinnost uhradit osobě na směnce uvedené (remitent) směnečnou sumu do data splatnosti. Pokud nabyvatel směnky potřebuje získat rychle peněžní prostředky, předá směnku bance. V případě odkoupení směnky bankou se emitent směnky stává dlužníkem vůči bance. V době splatnosti směnky se banka obrátí dlužníka, pokud ten nesplní svůj závazek, obrací se na původního držitele směnky. Velmi důležitým faktorem, který má vliv na cenu eskontního úvěru (diskont), je datum splatnosti směnky. K dalším faktorům ovlivňujících cenu patří diskontní sazba ČNB, od které je odvozena úroková sazba a dále pak bankovní poplatky spojené s realizací úvěru.

Podmínky eskontního úvěru

Každá z bank, která nabízí eskontní úvěry, si stanovuje podmínky pro poskytnutí úvěru individuálně. Zásadní jsou pro banku náležitosti předmětné směnky. Například podle požadavků Komerční banky se musí jednat o obchodní směnku, od klientů Komerční banky, s nominální hodnotou alespoň 100 tis. Kč a zbytkovou dobou splatnosti od 1 do 9 měsíců. Mezi nejvýznamnější poskytovatele eskontních úvěrů v ČR patří právě Komerční banka a Česká spořitelna. Podrobnější informace ohledně individuálních podmínek lze najít na webových stránkách www.kb.cz v sekci podniky, krátkodobé financování nebo na www.csas.cz v sekci firmy a města, financování.

Využití eskontního úvěru

Eskontní úvěr se využívá pro krátkodobé financování. Tento typ úvěru má stejně jako jiné úvěrové produkty své výhody a nevýhody. Hlavní výhodou z pohledu podniku je rychlé získání peněžních prostředků ještě před splatnostní směnky. Nevýhodou je, že podnik nezíská celou směnečnou sumu, neboť banka si účtuje poplatky spojené s realizací úvěru a úrok. V našich podmínkách se jedná o méně častou formu financování podnikových potřeb, především z důvodu existence jednodušších úvěrových produktů jako je kontokorentní nebo revolvingový úvěr.

Článek Eskontní úvěr byl publikován 14. září 2008 v 16.46 v rubrice Půjčky. Autorem článku je Michal Skalický. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...