s. r. o. - od založení po zánik

Tagy:  podnikání, obchodní společnost, základní kapitál, s. r. o., společnost s ručením omezeným, obchodní rejstřík

s. r. o. - od založení po zánik

Společnost s ručením omezeným je nejčastěji používaným typem obchodní společnosti. Kombinuje relativní nenáročnost na základní kapitál a zároveň nízkou míru ručení společníky za závazky společnosti. Pro mnoho podnikatelů je ideální právní formou podnikání.

Základní charakteristika

Společnost s ručením omezeným, zkráceně s. r. o. nebo spol. s r. o., je obchodní společností, která je zařazována mezi společnosti kapitálové, někdy i smíšené. Nese totiž i znaky osobních společností, především časté podílení se společníků na chodu společnosti či omezenost převodu podílů.

Založení společnosti

Společnost zakládá minimálně jedna, maximálně 50 osob. Počet společníků je tedy omezen. Minimální výše základního kapitálu je 200 000 korun, přičemž každý ze společníků musí vložit minimálně 20 000 korun. Vklad může být i nepeněžitý, lze tedy vložit například nemovitost či automobil, vklad však podléhá ocenění znalcem.

Případně je možné zakoupit takzvanou ready made společnost, tedy založenou firmu, která má již vyřízeny všechny potřebné formality a má splacen základní kapitál. Převod takovéto ready made společnosti trvá zpravidla jen několik desítek minut a po podpisu již můžete začít jednat jménem nové firmy.

Společnost je založena podpisem smlouvy, buď společenské smlouvy v případě více společníků, nebo zakladatelské listiny v případě, že je společník jen jeden. Společnost však vzniká až zápisem do obchodního rejstříku. Společně s návrhem na zápis do něj je třeba splatit všechny nepeněžité vklady, celkově pak musí být splaceno minimálně 100 000 korun. Přitom každý ze společníků musí splatit minimálně 30 procent z upsaného vkladu. Pokud společnost zakládá jeden společník, musí splatit 100 % vkladu.

Odpovědnost za závazky

Odpovědnost za závazky nese sama společnost, a to celým svým majetkem. Společníci pak ručí společně a nerozdílně pouze do výše úhrnu nesplaceného upsaného kapitálu.

Orgány společnosti

Spol. s r. o. musí mít povinně valnou hromadu jako nejvyšší orgán, který například schvaluje účetní závěrky či rozdělení zisku. Dalším povinným orgánem je statutární orgán, což je v tomto případě jednatel či jednatelé. Nepovinně pak může být zřízena i dozorčí rada.

Zánik a zrušení

Společnost zaniká až dnem výmazu z obchodního rejstříku. Samotnému zániku však předchází proces rušení společnosti. Zrušení může být dvojího typu, a to s likvidací nebo bez likvidace. Zrušení bez likvidace je typické tím, že společnost přechází na právního nástupce. S likvidací naopak souvisí skutečné ukončení podnikatelské činnosti. Důvodů ke zrušení společnosti přitom může být celá řada, kromě dobrovolného zrušení se může jednat i o zrušení nucené, to třeba v případě, že společnost pozbyla podnikatelského oprávnění.

Článek s. r. o. - od založení po zánik byl publikován 27. května 2011 v 00.00 v rubrice Podnikání. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...