Odpovědnost za škodu – jak to vůbec je?

Tagy:  škoda, odškodnění, odpovědnost za škodu, pojištění, hmotná odpovědnost

Odpovědnost za škodu – jak to vůbec je?

Odpovědnost za škodu je velmi široký pojem. Je proto dobré mít alespoň základní představu o této problematice a zbytek si umět v případě potřeby najít.

Odpovědnost za škodu a občanský zákoník

Základním dokumentem upravujícím odpovědnost za škodu je občanský zákoník. Ten říká: „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí.“ Toto vychází ze zdravého rozumu. Každý je tedy povinen chovat se tak, aby nikoho a nic nepoškozoval. Jestliže se tak nechová, jedná proti zákonu. V případě, že škoda hrozí, je povinností pokusit se jí zabránit, ovšem přiměřeným způsobem. I v případě informací o možné škodě je každý povinen takové informace podat či jich využít k odvrácení škody či zmenšení důsledků.

Odpovědnost za škodu nastává v okamžiku porušení zákona tak, jak se uvádí výše. Někdy však i v případech, kdy se jednalo o protiprávní jednání, odpovědnost za škodu nevzniká. Jedná se například o jednání v krajní nouzi či v sebeobraně.

Odpovědnost za škodu a cestování

V mnoha zemích se podstatně pečlivěji nakládá s odpovědností za způsobenou škodu. Z tohoto důvodu se pro cestování doporučuje sjednat zvláštní pojištění odpovědnosti. To pak kryje případné odškodnění. Dle dané země je třeba vybrat odpovídající výše pojistného limitu. Vztahuje se na škody způsobené na zdraví i majetku.

Další druhy odpovědnosti

Kromě běžné občanské odpovědnosti se můžeme setkat ještě s mnoha dalšími druhy odpovědnosti. Jedná se o odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnancem, zaměstnavatelem, dále řada odpovědností za škodu způsobenou v souvislosti s podnikáním.

Odpovědnost zaměstnance za škodu

V této oblasti se setkáme jak s obecnou odpovědností, tak s odpovědností za nesplnění povinnosti k odvrácení škody, za ztrátu svěřených věcí či za schodek na svěřených hodnotách podléhajících vyúčtování. Zaměstnavatel musí zaměstnanci poskytnout takové podmínky k práci, aby ke škodám nedocházelo, rovněž je zaměstnance povinen kontrolovat.

Po zaměstnanci může být v různých případech požadována rozdílně vysoká výše náhrady. V plné výši se hradí škoda způsobená pod vlivem omamných látek či úmyslně způsobená škoda. Totéž platí i v případě podepsané hmotné odpovědnosti. Na některé typy odpovědnost lze sjednat speciální pojištění.

Článek Odpovědnost za škodu – jak to vůbec je? byl publikován 6. května 2011 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...