Daňová evidence, otrava podnikatelů?

Tagy:  daně, daňový základ, podnikání, daňová evidence, účetnictví, příjmy, výdaje

Daňová evidence, otrava podnikatelů?

S každým podnikáním souvisí jistý objem administrativy. Těch šťastnějších se naštěstí netýká přímo účetnictví, zcela si postačí s daňovou evidencí. I ta jim však může připadat nad míru obtížná a především zbytečná.

Daňová evidence – co to je?

S pojmem daňová evidence jsme se začali setkávat poté, co zmizel pojem jednoduché a podvojné účetnictví. Daňová evidence je nástupcem právě jednoduchého účetnictví a stává se nedílnou součástí života mnoha podnikatelů.

Daňová evidence slouží v prvé řadě ke stanovení základu pro výpočet daně. Může ale posloužit i dalším účelům. Dobře vedenou daňovou evidenci může podnikatel použít k vlastní analýze činnosti, může být tedy podkladem pro další rozhodování podnikatele.

Daňová evidence není předmětem Zákona o účetnictví, ale Zákona o daních z příjmu, konkrétně pak § 7b Zákona o daních z příjmu. Je určena všem subjektům, které nejsou dle Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. účetní jednotkou. Daňová evidence je obecně určena pouze fyzickým osobám, které neuplatňují náklady paušálně.

Co daňová evidence zachycuje?

Obsahem daňové evidence je sledování příjmů a výdajů podnikatele, včetně informací o závazcích či pohledávkách. Má vést k prokázání správného stanovení daňového základu a vypočtení daně. Středem zájmu jsou tedy zdanitelné příjmy a daňově uznatelné náklady.

Z čeho daňová evidence sestává?

Daňová evidence obsahuje celou řadu jednotlivých složek. Hlavními dokumenty jsou kniha příjmů a výdajů, kniha pohledávek a závazků, dále karty jednotlivých druhů majetku, dále třeba kniha jízd či stálých plateb. Zákon přesně neupravuje, co všechno musí daňová evidence obsahovat a jak přesně má vypadat. To je již na samotném podnikateli. Důležité je pouze to, že musí vést prokazatelně k odvedení daně ve správné výši.

Jak ji vést?

Je na každém, zda vede daňovou evidenci sám či pověří zaměstnance, případně ji zajistí v rámci dodávky služeb. Lze ji dělat jak ručně, v menších objemech, tak za pomoci softwarového řešení. Volba konkrétní formy a způsobu jejího vedení závisí na mnoha faktorech, zejména pak na její rozsáhlosti.

S daňovou evidencí může souviset řada dalších činností, například inventarizace krátkodobého i dlouhodobého majetku i závazků, která je povinná minimálně jednou ročně.

Nutné je také počítat s nutností archivace pro případ kontroly. Archivována musí být jak samotná evidence, tak i veškeré doklady s ní související.

Článek Daňová evidence, otrava podnikatelů? byl publikován 1. listopadu 2010 v 00.00 v rubrice Daně. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...