Práva a povinnosti zaměstnanců v době koronaviru

Práva a povinnosti zaměstnanců v době koronaviru

Jaká jsou práva a povinnosti zaměstnanců s ohledem na současná vládní opatření? Jak je to s nařízenou karanténou nebo ošetřovným? Je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům práci z domova? Odpovědi na tyto otázky se dozvíte v tomto článku.

Jaká jsou vaše práva a povinnosti v zaměstnání?Jaká jsou vaše práva a povinnosti v zaměstnání?

Zaměstnanci a karanténa

Častou situací posledních měsíců je, že je zaměstnanci nařízena karanténa. Může se jednat o karanténu nařízenou podle zákona o ochraně zdraví nebo karanténu nařízenou ze strany zaměstnavatele.

Karanténa nařízená podle zákona

V prvním případě platí, že je zaměstnanec povinen zaměstnavateli oznámit nařízení o karanténě a zaměstnavatel má povinnost zaměstnance omluvit. Karanténa je posuzovaná stejně jako dočasná pracovní neschopnost, takže zaměstnanci náleží 60 % průměrného výdělku. Náhradu mzdy prvních 14 kalendářních dnů platí zaměstnavatel a následující dny náleží zaměstnanci nemocenská dávka.

Karanténa ze strany zaměstnavatele

Karanténu může zaměstnanci nařídit také zaměstnavatel. V případě, že mu nepřidělí práci, bude to chápáno jako překážka ze strany zaměstnavatele, takže zaměstnanci bude náležet náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Zaměstnavatel může také nařídit čerpání dovolené, je však povinen tuto skutečnost oznámit písemně alespoň 14 dní předem, pokud se strany nedohodly jinak.

Karanténa v zahraničí

Dalším případem může být, že je na zaměstnance uvalena karanténa v zahraničí. Pokud zaměstnanec zůstane v karanténě v místě pracovní cesty, musí mu zaměstnavatel poskytnout stravné. V případě, že zaměstnanec nemá zařízené ubytování, je zaměstnavatel také povinen hradit jeho ubytování. Zaměstnanec musí s vysláním na pracovní cestu souhlasit, jedná-li se o zemi se zvýšeným výskytem koronaviru, může ji odmítnout i v případě, že souhlasil s pracovními cestami v pracovní smlouvě.

Může zaměstnanec odmítnout přijít do práce?

V případě, že zaměstnanci nebyla nařízena karanténa, nemůže odmítnout přijít do práce. Odmítnutí výkonu práce na pracovišti by bylo považované za neomluvenou absenci, po domluvě se zaměstnavatelem si může vzít neplacené volno. Dle zákoníku práce může zaměstnanec odmítnout výkon nebezpečné práce, která ohrožuje jeho život a zdraví nebo život a zdraví jiných lidí. Tyto podmínky odmítnutí výkonu práce jsou však posuzované velmi přísně a za současné situace by nebyly naplněny. Specificky by se posuzovaly případy jednotlivých zaměstnanců spadajících do rizikových skupin.

Nařízení testu na covid

Zaměstnanci se také často ptají, jestli jim zaměstnavatel může nařídit nechat se otestovat na covid. Povinností zaměstnavatele je vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a je ze zákona povinen přijímat opatření předcházející riziku.

Plošné testování však nemůže nařídit každý zaměstnavatel. Testování musí být adekvátní situaci a je vhodné tam, kde hrozí riziko nákazy, jedná se například o zdravotnictví nebo potravinářství. Pokud k testování dojde, musí být provedeno na náklady zaměstnavatele. Zaměstnavatel také nemůže zaměstnance nutit používat aplikaci eRouška. Měření teploty z čela však může provádět každý zaměstnavatel.

Zaměstnanci a home office

Na jaře z domu pracovala až pětina zaměstnanců, během podzimní druhé vlny se však počet zaměstnanců na home office snížil na pouhou desetinu. Usnesení Vlády České republiky z 26. 10. 2020 č. 1102 zaměstna­vatelům nařizuje využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a pracovním podmínkám vykonávat v místě bydliště.

Zaměstnavatel k takovému jednání může však přistoupit jen se souhlasem zaměstnance. Zaměstnanci podle zákoníku práce také nemůžou práci doma realizovat bez souhlasu zaměstnavatele. Zavedení práce z domu je tedy podmíněno dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Při využívání home office musí zaměstnavatelé také myslet na dodržování bezpečnosti práce na pracovišti a proškolení svých zaměstnanců. I při výkonu práce z domu je totiž zaměstnavatel odpovědný za případné pracovní úrazy.

Děti zaměstnanců a zavřená škola

Pokud byla uzavřena škola, zaměstnanci s dětmi mladšími 10 let mají nárok na takzvané krizové ošetřovné ve výši 70 % denního vyměřovacího základu, nejméně však na částku 400 Kč denně. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance omluvit ze zaměstnání po celou dobu trvání mimořádného opatření.

Pracovní smlouva

Práva a povinnosti zaměstnance by měly být popsané v pracovní smlouvě, která zakládá pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Zákon uvádí, že smlouva musí být uzavřena písemně a obsahovat řadu náležitostí. Vzor pracovní smlouvy, která obsahuje všechny náležitosti platné pro rok 2021, si můžete stáhnout na stránkách pruvodcepodni­kanim.cz v nástrojích.

Koronavirus a podnikání

Koronavirus a s ním spojená vládní opatření měl samozřejmě dopad také na české podnikatele. Statistiky však ukazují, že koronavirus podnikatele nezastavil. Počet nově založených živností ve všech oblastech kromě stravování v prvním pololetí roku 2020 převýšil počet zrušených živností. Největší přírůstky zaznamenal vývoj a výzkum v oblasti přírodních věd následovaný výrobou, obchodem a službami. Podle údajů společnosti Bisnode v každém měsíci roku 2020 od března do září vzniklo více než 2000 nových firem.

Tipy na začátek podnikání

Přemýšlíte i vy nad tím, že se pustíte do podnikání? Na těchto stránkách najdete řadu článků plných praktických tipů a rad odborníků, které vám pomohou při rozjezdu vašeho podnikání.

Článek Práva a povinnosti zaměstnanců v době koronaviru byl publikován 5. ledna 2021 v 00.00 v rubrice Zaměstnání. Autorem článku je Petra Havlíková. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...