Podnikatelský záměr, jeden z prvních kroků směrem k podnikání

Tagy:  podnikání, podnikatel, strategie, plán, podnikatelský záměr, vize

Podnikatelský záměr, jeden z prvních kroků směrem k podnikání

Podnikatelský záměr není jen krásným slůvkem používaných v populárně naučných příručkách věnovaných drobným podnikatelům. Podnikatelský záměr je něco, co má zcela konkrétní a obvykle i hmotnou podobu.

Co je podnikatelský záměr?

Tento pojem sám o sobě už mnohé napovídá. Podnikatelský záměr je v podstatě základním dokumentem podnikatele, v různém rozsahu, který se zaměřuje zejména na náplň podnikání. Tento dokument je jakýmsi hlavním plánem, který by podnikatele měl vést.

Dvě roviny

Podnikatelský záměr se ideálně soustřeďuje na podnikání na dvou rovinách – reálné a ideální. Co se týče té reálné, podnikatelský plán by měl být jakousi strategií, které pak bude maximálně odpovídat realita. Strategie by tedy měla být realizovatelná. Naopak v rovině ideální je zachyceno vše, čeho by podnikatel chtěl dosáhnout, čemu se bude v podnikání snažit přiblížit.

Postupná úprava podnikatelského záměru

Podnikatelský záměr se často vyvíjí, stejně jako se vyvíjí situace, podnikatel i jeho představy. Není tedy výjimkou, že se podnikatelský záměr reviduje a upravuje. U některých typů společností je právě flexibilita klíčová.

Zásadní informace v utajení

Podnikatelský záměr může být do různé míry veřejně znám. Část z toho záměru však bývá utajována, to kvůli zachování výhody nad konkurenty.

Podnikatelský záměr v praxi

Podnikatelský záměr je hlavně o praxi, teorie sama o sobě žádnému podnikateli k úspěšnému podnikání nepomůže. Je třeba počítat s tím, že podnikatelský záměr se nenapíše za jeden večer. Je potřeba mít nějaké podmínky pro napsání prvních řádků, plán revidovat a nakonec dospět k verzi, se kterou budeme plně ztotožněni.

Základem je nápad, následují informace

Naprostým základem jakéhokoliv podnikatelského záměru je nápad. Originalita, inovativnost, životaschopnost, to jsou jen některé z vlastností, které se musí objevit. Samozřejmě nápad není tím jediným, co pro tvorbu tohoto plánu potřebujeme. Zásadní jsou také informace, které musíme získat ze spolehlivých zdrojů. Podnikatel a jeho podnik je totiž obklopen prostředím, které má velký vliv na jeho činnost. Kromě tohoto tzv. vnějšího prostředí existuje ještě prostředí vnitřní, které je podnikatelem již ovlivňováno. Je však třeba znát situaci a v podnikatelském záměru ji zohlednit.

Článek Podnikatelský záměr, jeden z prvních kroků směrem k podnikání byl publikován 12. června 2011 v 00.00 v rubrice Podnikání. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...