Zástavní právo – co bychom o něm měli vědět

Tagy:  hypotéka, zástava, zástavní právo, katastr nemovitostí, dražby

Zástavní právo – co bychom o něm měli vědět

Zástavní právo je aplikováno častěji, než si mnozí možná myslí. Třeba hypotéka je zářným příkladem toho, že se se zástavním právem setká v životě velká část populace. Chybou pak je o něm nic nevědět, protože to může přijít značně draho.

O zástavním právu

Oblast zástavního práva je upravena občanským zákoníkem, konkrétně v paragrafu č. 152. Ten ho definuje přesně takto:

„Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy“.

Z této definice je patrné, že přímo souvisí se závazky. Týká se jak závazků mezi fyzickými osobami nepodnikateli tak i obchodně závazkových vztahů. Jedná se o věcné právo k cizí věci. Používá se k zajištění závazků. Jednak má motivovat dlužníka k dostání závazkům, v případě jejich nesplnění však slouží k uspokojení věřitele.

Zástavní smlouva

Zástavní smlouva musí být vždy písemná. Ve smlouvě musí být popsána jak pohledávka tak zástava takových způsobem, aby nebylo možné ji zaměnit s jiným předmětem.

Co lze zastavit?

Věc, která může být použita jako zástava, musí být zcizitelná. Může se jednat o věci movité i nemovité. Věc také musí být určitelná a ocenitelná penězi.

Zastavení věci

Samotné zastavení může probíhat dvěma způsoby. U věcí movitých to může být tzv. ruční zástava, což je odevzdání věci věřiteli do zástavy, nebo uložení zastavené věci u třetí osoby či zápis do Rejstříku zástav vedeného Notářskou komorou ČR. V případě nemovitého majetku se provádí zápis do katastru nemovitostí, případně do Rejstříku zástav.

Uspokojení zástavního věřitele

Dlužník je povinen platit závazek řádně a včas. Pokud k tomu však nedojde, věřitel má možnost uspokojit se prostřednictvím zpeněžení zastaveného majetku. Toto je ošetřeno zákonem. Zpeněžit ho může například prostřednictvím dražby nebo soudního prodeje, což je méně časté. Dražba je dražbou veřejnou, je organizována dražebníkem, který má příslušná oprávnění.

Postoupení pohledávky

Pohledávka, ke které se váže zástavní právo, musí být také postupitelná. Lze s ní tedy obchodovat. Pokud si s ní věřitel neví rady, může ji odprodat.

Hypotéka a zástavní právo

Hypotéka je typická využitím zástavního práva k nemovitosti. Zanáší se do katastru nemovitostí. Dlouhou dobu byla zástava nemovitosti považována za dostatečné jištění pohledávky, dnes tomu tak však již zdaleka není. V každém případě je zastavení nemovitosti velkým krokem. Nikdy by se neměla sjednávat na nákupy spotřebního zboží nebo zájezdů.

Článek Zástavní právo – co bychom o něm měli vědět byl publikován 25. května 2011 v 00.00 v rubrice Půjčky. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...