Clo v kostce

Tagy:  clo, celní sazebník, TARIC, EU, obchodní politika, celní unie, celní zákon

Clo v kostce

Vstupem do Evropské unie se pro mnohé situace značně zjednodušila. Clo jako takové však nemizí, pouze odpadá při pohybech zboží v rámci Evropské unie.

O clu

Clo je součástí hospodářské politiky. Jedná se o restriktivní opatření, které si klade za cíl ochránit tuzemský trh, a to jak podnikatele, tak v některých případech i spotřebitele. Zde rozlišujeme různé druhy cel, jako například clo preferenční zvýhodňují zboží z určitých oblastí, či clo diskriminační, důležité je také clo antidumpingové. To je uvalováno na ty výrobky, které se dovážejí za výrazně nižší ceny. Jsou tak chráněny místní podniky, které tak lacině zboží produkovat nemohou. Clo se také vypočítává různými způsoby, může se stanovovat procentem, dle množství, také může být třeba clo závislé na ceně výrobku. Obecně je clo nejpoužívanějším nástrojem a základní bariérou v mezinárodním obchodě.

Celní politika

Po vstupu České republiky do EU se uplatňuje jednotná celní politika. Ta je ošetřena zejména Celním kodexem. Všechny země unie tedy mají tedy stejná pravidla v oblasti cla.

Celní legislativa

Jak již bylo řečeno, země Evropské unie mají společnou celní legislativu. Nejdůležitějším dokumentem je celní kodex, dále řada nařízení vydaných různými evropskými orgány. Dále se této problematiky týkají také dokumenty vydané na národní úrovni, především pak celní zákon.

Stanovení výše cla

Zboží dovezené z nečlenských zemí podléhá clu v takové výši, jakou stanovuje integrovaný sazebník Společenství označovaný jako TARIC. Zde nalezneme sazbu cla pro jednotlivé produkty dovezené z příslušné země. V sazebníku nalezneme i další informace třeba k DPH či spotřební dani.

Celní orgány

Celní správa ČR je tvořena Generálním ředitelstvím cel, dalšími osmi ředitelstvími a celními úřady.

Dovoz zboží

Při dovozu zboží je třeba projít tzv. celním řízením. Toto řízení se zahajuje ještě před vstupem zboží na trh. Celní deklarant (dovozce) podává elektronicky souhrnné celní prohlášení. Obvykle se využívá tzv. Jednotného správního dokladu. Kromě něho se přikládají další dokumenty, které uvedené informace potvrzují. Zboží může být po vstupu na území podrobeno kontrole, tzv. celnímu dohledu. Zkoumá se, zda uvedené informace odpovídají skutečnosti. Clo se pak vyměřuje na základě sazebníku. Celní orgán určuje, do jakého režimu bude zboží zařazeno. Kromě propuštění do volného oběhu může nařídit třeba i zpětný vývoz či jeho dočasné uložení ve svobodných pásmech.

Článek Clo v kostce byl publikován 18. dubna 2011 v 00.00 v rubrice Daně. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...