Rating, magický pojem hýbající světovými trhy

Tagy:  rating, ratingové agentury, Moody´s, kredibilita, úvěruschopnost, ekonomika, krize, spekulace

Rating, magický pojem hýbající světovými trhy

Rating patří mezi několik téměř magických pojmů ve světě ekonomiky. Kdykoliv se o ratingu mluví, jsou ho hned plné zprávy. Proč?

Rating jako pojem

Rating je pojem, který lze česky vyložit jako hodnocení. Toto hodnocení je v globále velmi důležité zejména pro jednotlivé národní ekonomiky. Rating je totiž hodnotí, toto hodnocení má ale vždy dalekosáhlé důsledky.

Kdo co hodnotí?

Rating je hodnocení kredibility, schopnosti dostát svým závazkům. Obvykle se hodnotí stát a jeho kredibilita, je to tedy jakési hodnocení jeho ekonomické situace, bilance příjmů a výdajů. Pokud bychom byli důslední, hovořili bychom o schopnosti emitenta dostát svým závazkům plynoucích z emise cenných papírů.

Tím, kdo hodnotí, jsou nezávislé světové ratingové agentury. Tyto agentury působí na mezinárodní úrovni a zaměstnávají experty z různých oblastí. Na základě podrobných analýz pak přisuzují jednotlivým zemím určitá hodnocení. Tyto agentury se nevěnují pouze hodnocení národních ekonomik, ale rovněž soukromého sektoru, tedy jednotlivých společností. Asi nejznámější ratingovou agenturou je Moody's.

Stupnice hodnocení

Hodnocení se provádí pomocí standardizované hodnotící stupnice, přičemž se mohou stupnice jednotlivých agentur mírně lišit. Nejvyšší míra důvěry je projevována hodnocením AAA či Aaa, postupně klesá k hodnocení C nebo D, dle agentury.

Uživatelé hodnocení

Rating sledují zejména investoři a subjekty figurující na finančních trzích, státní instituce a mnozí další. Často jsou základem pro jejich rozhodování. Dalšími uživateli jsou samotní hodnocení, kteří ho sledují zejména kvůli ověření vlastních schopností třetím subjektem.

Nebezpečí ratingu

Rating ovlivňuje chování významných investorů. Ti na základě tohoto hodnocení realizují obchodní transakce ohromných rozměrů, rozhodují, kde budou jejich společnosti vyvíjet činnost. Kvůli momentálnímu ratingu tak mohou upustit od svých jinak kvalitních plánů. Uškodit to může jak jim samotným, tak i určitým ekonomikám. Právě z tohoto důvodu je rating tolik diskutovaným tématem, obzvláště v době krize.

Několikrát zmiňovaným problémem je samotné hodnocení. Profesionalita pracovníků ratingových agentur je totiž částečně zpochybňována. Přitom ne zcela objektivní hodnocení může výrazně poškodit některé subjekty či státy. Vytváří se zde také místo pro spekulace a umělé ovlivňování vývoje.

Článek Rating, magický pojem hýbající světovými trhy byl publikován 31. července 2010 v 21.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...