Akcie online

Akcie online

Akcie online

Obchodování s cennými papíry prostřednictvím internetu je ve světě velmi rozšířenou formou investování. Také v České republice v posledních letech dochází k postupnému rozvoji tohoto druhu obchodování. První brokerskou firmou, která začala nabízet obchody prostřednictvím internetu, byla v České republice firma Sati. Následně začaly tuto službu nabízet i další subjekty, například Patria direkt, Atlantik FT nebo společnost FIO.

Základní předpoklady k online businessu

Předpoklady je možné rozdělit do dvou kategorií, a to na předpoklady technického charakteru a potřebné vědomosti. Co se týče technických předpokladů, je dobré mít vlastní počítač, kvalitní připojení k internetu, kvalitní a bezpečný internetový prohlížeč. Bezpečný prohlížeč nemusí znamenat ten nejrozšířenější. V tomto směru mohou být „alternativní“ prohlížeče (Opera, Firefox atd.) mnohem spolehlivější než onen prohlížeč nejrozšířenější. Pro zájemce připojuji link http://www.novinky.cz/…va-data.html. Druhým předpokladem jsou alespoň základní znalosti kapitálových trhů.

Charakteristika akcií

Akcie je cenný papír, který společnost emituje za účelem získání kapitálu pro svůj další rozvoj. Akcie představuje majetkový podíl vlastníka ve společnosti, která akcii vydala. S vlastnictvím akcií jsou spojena nejrůznější práva, například podílet se na zisku společnosti ve formě dividend, právo účastnit se hlasování na valné hromadě nebo právo na likvidačním zůstatku společnosti. Základní rozdělení akcií je na prioritní a kmenové.

Kmenové– je s nimi spojeno právo účastnit se hlasování na valné hromadě, právo na dividendu a právo na likvidačním zůstatku společnosti.

Prioritní– přiznávají svým majitelům určité výsady, například pobírat zaručenou dividendu. Nevýhodou tohoto typu akcie je však nemožnost účastnit se hlasování na valné hromadě.

Jak investovat

V České republice je možné investovat do akcií prostřednictvím Burzy cenných papírů Praha nebo RM-systému. Investovat na burze mohou pouze její účastníci, mezi které patří například Atlantik finanční trhy, Capital Partners, Fio, nebo Patria finance. V případě RM-systému mohou obchodovat jak licencování obchodníci, tak i profesionální investoři, kteří však musí splňovat alespoň dvě z následujících podmínek:

  • objem obchodů za poslední rok minimálně 5 000 000 Kč,
  • minimálně 40 obchodů ročně,
  • majetek v cenných papírech minimálně 1 000 000 Kč.

K tomu, aby bylo možné investovat, je nutné uzavřít s obchodníkem s cennými papíry komisionářskou smlouvu, která klienta opravňuje podávat obchodníkovi pokyny k nákupu nebo prodeji akcií. Dále je nutné podepsat smlouvu, která upravuje podmínky obchodování mezi klientem a obchodníkem. Uzavření těchto smluv je možné přímo na pobočce nebo korespondenční cestou (nemusí nabízet všechny společnosti). Ukázka: http://www.e-broker.cz/jaksestat.itml Další podmínkou je složení finančních prostředků na bankovní účet společnosti. Jakmile jsou peníze na účtu, můžete začít obchodovat.

Podávání pokynů

Podávání pokynů k nákupu nebo prodeji je možné několika způsoby, a to osobně, telefonicky nebo přes internet. Jednoznačně nejvýhodnější variantou je podání pokynu prostřednictvím internetu. Tento způsob má mnoho výhod. Hlavní z nich je cenově příznivější úroveň poplatků než v ostatních případech, některé pokynu jsou prostřednictvím internetu i zdarma. Sazebníky poplatků se samozřejmě liší podle jednotlivých společností, proto při výběru obchodníka je dobré zohlednit i kritérium cenové výhodnosti poplatků.

Článek Akcie online byl publikován 12. února 2009 v 18.23 v rubrice Investice. Autorem článku je Michal Skalický. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...