Družstvo jako právní forma a jeho charakteristiky

Tagy:  družstvo, obchodní společnost, podnikání, právní forma podnikání, právnická osoba, společenství

Družstvo jako právní forma a jeho charakteristiky

Družstvo je právní formou velmi málo využívanou pro podnikatelské účely. Od klasických obchodních společností se v lecčem liší, někdy jsou ale tyto rozdíly výrazně ku prospěchu.

Družstvo jako právnická osoba

Družstvo patří mezi právní formy podnikání, byť k přímému podnikání většinou neslouží. Dříve bývalo označováno jako společenstvo, často se setkáváme i s označením společenství. Nejznámějším příkladem jsou třeba společenství vlastníků v případě nemovitostí. Sice se jedná o typický případ využití této právní formy, rozhodně však možnosti družstva plně nevystihuje. Družstvo jako právnická osoba může totiž být založeno jednak za účelem podnikání, také ale za účelem zajišťování potřeb různého charakteru svým členům. Typické jsou sociální, hospodářské či bytové potřeby.

Družstvo jako právní forma je upraveno stejně jako zbylé obchodní společnosti obchodním zákoníkem, konkrétně ho najdeme od paragrafu 221 dále.

Základní charakteristiky družstva

Družstvo je sdružení neuzavřeného a předem neurčeného počtu osob se společným zájmem. Minimální počet členů je stanoven na pět fyzických osob, nebo dvě osoby právnické. Základní kapitál, který je třeba při zakládání upsat, je stanoven ve výši 50.000 korun. Přesná výše je zanesena ve stanovách. Kapitál je tvořen vklady jednotlivých členů družstva.

Co se týče ručení, za závazky ručí družstvo veškerým svým majetkem. Jednotliví členové tedy osobně neručí, pokud není ve stanovách uvedeno jinak.

Základní orgány a dokumenty

Základním dokumentem družstva jsou stanovy. Jedná se o vnitřní předpis, který musí splňovat podmínky dané obchodním zákoníkem a zároveň upravuje fungování družstva.

Družstvo musí mít také určité orgány, jimi jsou členská schůze, která je orgánem nejvyšším, a představenstvo, které je statutárním zástupcem.

Výhody družstva

Družstvo má několik výhod, kterými předčí v určitých situacích ostatní právní formy. Je to jednak relativně nízký základní kapitál. Výhodnou je také možnost měnit dle potřeb členskou základnu, družstvo je tedy velmi otevřené a flexibilní v tomto ohledu. Založeno může být za různými účely, neomezuje se na podnikání. A konečně také nulové riziko plynoucí pro členy v souvislosti se závazky družstva může mít při rozhodování o formě také vliv.

Evropské družstvo

V podmínkách Evropské unie se také objevuje nová forma družstva, tzv. evropské družstvo.

Článek Družstvo jako právní forma a jeho charakteristiky byl publikován 28. července 2011 v 00.00 v rubrice Podnikání. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...