Výsledovka aneb výkaz zisku a ztráty

Tagy:  účetní závěrka, zisk, ztráta, účetní výkazy, dokumenty, výsledovka, výkaz zisku a ztráty, účetnictví

Výsledovka aneb výkaz zisku a ztráty

Výsledovka je základním účetním výkazem, který je povinnou součástí účetní závěrky.

Co je výsledovka?

Výsledovka neboli výkaz zisku a ztráty v sobě již definici ukrývá. Jedná se o dokument, který zachycuje velmi zjednodušeně výsledek hospodaření organizace, tedy zda dosáhla zisku, nebo ztráty. To díky zachycení a porovnání výsledků výnosových (účtová třída 6)a nákladových účtů (účtová třída 5), čili porovnání výkonů a spotřeby společnosti. Tímto výsledovka poskytuje informaci o hospodářském výsledku za dané období, společně s výsledkem z období minulého.

Výkaz zisku a ztráty je jedním z účetních výkazů, které jsou povinnou součástí účetní závěrky. Společně s výsledovkou společnost musí sestavit i rozvahu, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, zrovna tak přílohy.

Struktura výsledovky

Výsledovka má danou strukturu, která vede ke snadné orientaci a porovnatelným výsledkům jednak mezi jednotlivými obdobími, tak i jednotlivými jednotkami. Jelikož se jedná o jeden ze základních účetních výkazů a dokumentů, které jsou předkládány managementu společnosti, daná struktura zajišťuje dobrou čitelnost a srozumitelnost všem uživatelům dokumentu.

Výsledovka může být členěna dvěma způsoby, a to druhově, nebo účelově. Také se rozlišuje horizontální a vertikální výsledovka. Nejčastěji se vyhotovuje výsledovka ve zjednodušeném rozsahu, to znamená, že zahrnuje méně položek. Tato výsledovka se vytváří tam, kde není zákonem dána povinnost ověřit závěrku auditorem.

V literatuře se nejčastěji setkáme s výsledovkou vertikální a druhově členěnou. Ta má pak tuto strukturu:

  1. Provozní výsledek hospodaření
  2. Finanční výsledek hospodaření
  3. Tyto dva výsledky (provozní + finanční) tvoří výsledek hospodaření za běžnou činnost
  4. Mimořádný výsledek hospodaření
  5. Výsledek hospodaření za účetní období je pak součtem výsledku z běžné činnosti a mimořádného výsledku.

Nedostatky výsledovky

Výsledovka je sice základním účetním výkazem, i přesto však není univerzálně použitelná. Má řadu nedostatků, se kterými musí uživatel počítat. Je třeba vzít v potaz, že čistý zisk neodpovídá skutečnému objemu finančních prostředků, které má jednotka k dispozici. Toto je způsobeno několika skutečnostmi. Ve výsledovce jsou zachyceny náklady a výnosy, nikoli výdaje a příjmy. Náklady a výnosy jsou zaúčtovávány k okamžiku vzniku, což ve skutečnosti často neodpovídá skutečným peněžním výdajům a příjmům. Navíc zde v některých případech hrají významnou roli odpisy. Ty jsou nákladem, i přesto však neznamenají úbytek peněžních prostředků. Také třeba rezervy vstupují do hry.

Článek Výsledovka aneb výkaz zisku a ztráty byl publikován 15. června 2011 v 00.00 v rubrice Podnikání. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...